O-STA

Povprečna mesečna plača junija navzgor

Povprečna mesečna plača v Sloveniji je bila junija višja od majske plače - bruto je znašala 1.539,82 evra, neto pa 1.003,74 evra. V primerjavi z majem se je povprečna bruto plača nominalno zvišala za 0,7 odstotka, realno pa za 0,8 odstotka.

Najvišje plače so delodajalci po podatkih Statističnega urada RS v prvi polovici letošnjega leta v povprečju izplačali zaposlenim v osrednjeslovenski regiji - od slovenskega povprečja so bile v povprečju višje za kar 8,7 odstotka. Povprečna neto plača v osrednjeslovenski regiji je tako junija znašala 1.088,46 evra, bruto pa 1.702,13 evra. Plače so bile od slovenskega povprečja v juniju za dobrega pol odstotka višje le še v jugovzhodni statistični regiji, povsod drugod pa zaostajajo za slovenskim povprečjem.

povprecna mesecna placa

Najnižje plače so v prvi polovici leta in tudi junija izplačevali delodajalci v zasavski regiji - bruto je povprečna plača tam znašala 1.365,14 evra, neto pa 906,38 evra. V nasprotju z ostalo Slovenijo, kjer so plače letos v povprečju povsod višje kot v enakem obdobju lani, so se v zasavski regiji plače v povprečju znižale.

Povprečna mesečna plača v javnem sektorju višja kot v zasebnem

V povprečju so bile plače junija v zasebnem sektorju nižje od povprečnih plač v javnem sektorju. Neto plača v javnem sektorju je bila junija 1.149,04 evra, v zasebnem pa 927,22 evra.

Najvišje plače so imeli v juniju zaposleni v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro - povprečna bruto plača teh zaposlenih je bila 2.259,66 evra, neto pa 1.412,60 evra. Po višini povprečnih plač jim sledijo podjetja s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti ter podjetja, ki se ukvarjajo z informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo. Najnižje plače - v povprečju 1.013,51 evra bruto in 697,84 neto - so imeli zaposleni v podjetjih, ki imajo registrirane druge raznovrstne poslovne dejavnosti. Sem med drugim sodi oddajanje motornih vozil in strojev, posredovanje delovne sile, čiščenje stavb in urejanje njihove okolice, hišniška dejavnost, varovanje ter klicni centri.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/08/19/povprecna-mesecna-placa-junija-navzgor/