O-STA

Delodajalci, izkoristite povračilo oz. oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje v okviru programov spodbujanja zaposlovanja omogoča delno povračilo stroškov oz. povračilo prispevkov za novo zaposlene delavce.

Povračilo prispevkov ali davčna olajšava je na voljo tistim delodajalcem, ki so tržno usmerjeni in imajo sedež na območjih z visoko brezposelnostjo (Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Omenjeni ukrep omogoča povračilo prispevkov delodajalca za socialno varnost za osebe, ki je prijavljena med brezposelnimi in sodijo v eno izmed 8 ciljnih skupin opredeljenih v ukrepu. Če boste sklenili z osebo, ki sodi v eno izmed prvih sedmih ciljnih skupin in boste z njo sklenili pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto neprekinjeno, vam lahko ZRSZ povrne plačane prispevke v dejanski višini za obdobje enega leta. V kolikor boste sklenili pogodbo o zaposlitvi z invalidno osebo vam lahko povrnejo plačane prispevke v dejanski višini za vsako leto zaposlitve.

Povračilo prispevkov lahko uveljavljalo tudi delodajalci v Pomurju.

Zavod pa omogoča tudi vračilo prispevkov delodajalcem, ki bodo prvič za nedoločen čas zaposlili mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti ne glede na območje.

Če ste/boste v obdobju od 1.11.2013 do 31.12.2015 za nedoločen čas zaposlili mlado brezposelno osebo v starosti do 30 let, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Prav tako lahko uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca, če zaposlite starejše, ki izpolnjujejo starostni pogoj za predčasno upokojitev, ali starejše od 60 let.

Davčno olajšavo pa lahko uveljavljate tudi, če nameravate/ali ste zaposlili brezposelne mlajše od 26 let, starejše od 55 let ali invalide oz. gluhe osebe.

Podjetjem pomagajo pri prijavi na razpise, iskanju financiranja ali svetovanju v povezavi z njimi tudi naši svetovalci iz našega oddelka za javne razpise.

http://data.si/blog/2015/08/31/delodajalci-izkoristite-povracilo-oz-oprostitev-placila-prispevkov-za-zaposlovanje/