O-STA

Navodila za ustrezno pripravo izjave lastnika objekta

Podjetniki, ki ustanavljajo podjetja na naši VEM točki DATA, morajo včasih pridobiti soglasje za poslovanje na naslovu, kjer prijavljajo poslovni naslov podjetja, od tujcev, ki so lastniki poslovnega objekta. V takem primeru, se morajo podjetniki glede priprave ustrezne Izjave lastnika objekta, organizirati takole:

· Na Izjavi lastnika objekta, ki jo pripravlja tujec za slovenskega podjetnika, mora biti jasno razvidno, kdo komu daje soglasje oziroma dovoljenje za poslovanje na določenem naslovu.

· V kolikor podjetniku daje soglasje tuja firma in zastopnik te tuje firme, ki podpiše Izjavo lastnika objekta, izjavo pa nato overi notar v tujini, je potrebno k Izjavi lastnika objekta dodati izpis iz sodnega oziroma drugega registra pravnih oseb, matične firme. Izpisek mora biti uradno preveden pri sodnem prevajalcu za slovenski jezik.

Soglasje si lahko prenesete tudi preko spodnjih povezav:

Soglasje za S.P.

Soglasje za D.O.O.

Iz izpiska matične firme, mora biti jasno razvidno, kdo so osebe v tem tujem podjetju, ki so pooblaščene za zastopanje.

· V kolikor je na Izjavi lastnika objekta overitev podpisa lastnika objekta v tujem jeziku, je potrebno poskrbeti za uraden prevod overitve v slovenski jezik.

Torej, Izjava lastnika objekta je lahko notarsko overjena v tujini. Podjetnik pa mora poskrbeti, za ustrezno dokumentacijo k Izjavi lastnika objekta in seveda za uradne prevode te dokumentacije v slovenski jezik. Tako pripravljeno dokumentacijo podjetnik prinese na postopek registracije podjetja oziroma jo dostavi naknadno na VEM točko, kjer je pripravljal dokumente za registracijo podjetja.

Preberite tudi:

· Podjetnik lahko soglasje za poslovni naslov sedaj overi tudi na VEM točki

· Ali sta lahko stalni in poslovni naslov enaka?

· Soglasje za odprtje popoldanskega s.p. nujno na zahtevo delodajalca

Razmišljate o odprtju podjetja? Vabljeni na brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste spoznali postopke pred, med in po registraciji podjetja.

Za več informacij in pomoč pri postopku registracije podjetja, so vam na voljo referenti VEM točke DATA, katere lahko kontaktirate preko telefonske številke 01 600 15 30 ali preko email naslova data@data.si.

http://data.si/blog/2015/08/31/navodila-za-ustrezno-pripravo-izjave-lastnika-objekta/