O-STA

Najemodajalec in prodajalec nepremičnine morata poročati Gursu za ETN

Podjetniki morajo do 15. v naslednjem mesecu po sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe ali prodaji nepremičnine z obračunom davka na dodano vrednost o tem poročati Geodetki upravi RS, ki vodi Evidenco trga nepremičnin (ETN).

Za avgust 2015 morajo to storiti do jutri.

ETN

Zavezanci za poročanje o najemu so lastniki nepremičnin - najemodajalci, upravljavci stavb v lasti države, ki se oddajajo v najem, in upravniki večstanovanjskih stavb, ki dajejo v najem skupno etažno lastnino.

Najemodajalci morajo poročati o vsaki oddaji nepremičnine, spremembi najemnine ali trajanja najema ter o predčasni prekinitvi najema.

Prodajalci nepremičnine morajo o prodaji nepremičnine Gursu poročati le, če je bil pri prodaji obračunan davek na dodano vrednost. Finančna uprava RS (Furs) pa bo podatke o prodaji sama sporočila Gursu v primeru, ko je bila sklenjena kupoprodajna pogodba, za katero je bil nato odmerjen davek na promet nepremičnin. Podatke za ETN je treba Gursu sporočiti tudi, ko je sklenjena pogodba o lizingu ter ko je bila ustanovljena ali prenesena stavbna pravica.

Pravne osebe morajo podatke sporočiti Gursu v elektronski obliki z digitalnim potrdilom, pooblastijo pa lahko tudi drugo pravno osebo, da to stori namesto njih. Fizične osebe lahko podatke oddajo tudi s pomočjo obrazca po pošti ali po elektronski pošti.

Vse obveznosti, ki čakajo podjetnike v tem tednu, si lahko ogledate v koledarju.

Če vas zanima še kaj v zvezi z obveznostmi za podjetnike v različnih situacijah, pa se lahko vedno obrnete na naše svetovalce na telefonsko številko 01 600 15 30 ali na email naslova data@data.si.

Podjetnikom na začetku poslovne poti priporočamo za seznanitev z obveznostmi tudi seminar Abeceda poslovanja.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/14/najemodajalec-in-prodajalec-nepremicnine-morata-porocati-gursu-za-etn/