O-STA

Nadomestilo za bolniško odsotnost je lahko nižje od minimalne plače

Delavec, ki je iz dela odsoten zaradi bolezni, lahko dobi izplačano neto nadomestilo plače, ki je nižja od minimalne plače, vendar pa mu mora delodajalec prispevke obračunati od minimalne osnove. Od 1. januarja 2015 znaša minimalna osnova za obračun prispevkov 800,93 evrov.

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, torej do nadomestila za bolniško odsotnost, imajo vsi zaposleni, samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki in šahisti, pod določenimi pogoji pa tudi brezposelni. O pravici do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela oziroma do nadomestila za bolniški dopust smo že pisali tukaj in tukaj.

nadomestilo za bolniško odsotnost

Zakonodaja določa, da se v vsakem primeru prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za varstvo za primer brezposelnosti, plačujejo od minimalne osnove. To velja tudi v primeru, ko je delavec odsoten zaradi bolezni ali poškodbe pri delu in prejema le nadomestilo plače v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo sicer prejel za opravljeno delo.

Del nadomestila plače delodajalec zato ne izplača, vendar pa evidenčno obračuna prispevke tudi od neizplačanega dela osnove za obračun plače.

Praviloma si ob izplačilu plače zaposlenemu plačilo prispevkov delodajalec in zaposleni delita, v primeru izplačila nadomestila za bolniško odsotnost pa sta zavezanca za plačilo prispevkov za starševsko varstvo in za prispevek za zaposlovanje še vedno oba, celotni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevki za zdravstveno zavarovanje pa bremenijo delodajalca oziroma po preteku 30 koledarskih dni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/14/nadomestilo-za-bolnisko-odsotnost-je-lahko-nizje-od-minimalne-place/