O-STA

Za odpuščanje mora od delodajalca pravočasno izvedeti tudi Zavod RS za zaposlovanje

Zakonodaja določa, da morate Zavodu RS za zaposlovanje pravočasno sporočiti svoje namere za odpuščanje. Tako morate še vedno sporočiti podatke, ko nameravate prekiniti delovno razmerje večjemu število delavcev ali ko ste odpovedali pogodbo o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga ali zaradi nesposobnosti. Prav tako morate zavod obvestiti, ko sklepate pogodbo o dopolnilnem delu.

Zavodu ni več treba sporočati podatkov o podjemih pogodbah, o avtorskih pogodbah in objavah prostega delovnega mesta.

Klikni za deljenje

Odpuščanje večjega števila ljudi

O odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev morate Zavod RS za zaposlovanje pisno obvestiti 30 dni pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcem. Na svoji spletni strani zavod napotuje, da jih morajo delodajalci obvestiti o postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, o razlogih za to, o številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev in presežnih delavcev ter o predvidenem roku, ko delavcev ne boste več potrebovali.

odpuščanje

Enako namero mora delodajalec poslati tudi sindikatu.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa tudi, da mora delodajalec pripraviti program razreševanja presežnih delavcev, če bo odpustil najmanj 10 delavcev (v primeru, ko zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev), če bo odpustil desetino delavcev (v primeru, ko zaposluje najmanj 100 in do 300 delavcev) ter ko bo odpustil več kot 30 delavcev, če zaposluje več kot 300 ljudi.

V programu razreševanja presežnih delavcev, ki mora biti tudi finančno ovrednoten, mora delodajalec navesti razloge za odpuščanje, ukrepe za preprečevanje ter omejitev odpuščanja, možnosti za nadaljnje zaposlovanje teh delavcev pri delodajalcu, seznam presežnih delavcev ter ukrepe, s katerimi bo omejil škodljive posledice odpuščanja.

Po zakonu sicer Zavoda RS za zaposlovanje lahko zahteva, da delodajalec ne odpovede pogodbe o zaposlitvi delavcem pred potekom 60-dnevnega roka od prejema obvestila o odpuščanju.

Odpuščanje iz poslovnih razlogov

Prav tako mora delodajalec obvestiti zavod o delavcih v odpovednem roku, če jim je odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nesposobnosti in delavcem oziroma delavcu ni ponudil nove zaposlitve. V tem primeru ima delodajalec tudi pravico, da od Zavoda za zaposlovanje RS zahteva nadomestilo stroška delavčeve bruto plače, ki mu jo je izplačal zaradi iskanja nove zaposlitve. V odpovednem roku mu namreč mora po ZDR-1 omogočiti iskanje nove zaposlitve najmanj dve uri na teden.

Obvestilo o dopolnilnem delu

Tudi v primeru sklenitve pogodbe o dopolnilnem delu z delavcem, ki je že zaposlen za polni delovni čas, mora novi oziroma drugi delodajalec obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Pred zaposlitvijo delavca za največ 8 ur na teden mora namreč pridobiti mnenje Zavoda za zaposlovanje RS, da gre za deficitarni poklic.

O dopolnilnem delu, ki ga lahko delavec v soglasju z delodajalcem opravlja ob zaposlitvi za polni delovni čas, smo sicer pisali tukaj.

ZDR-1 namreč pravi, da lahko pogodbo o dopolnilnem delu lahko delodajalec in delavec skleneta le, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev, vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških ali raziskovalnih del.

Vloga, ki jo mora delodajalec poslati na zavod mora vsebovati naziv in naslov delodajalca, kontaktno osebo, opis del in nalog dopolnilnega dela in zahtevano izobrazbo za opravljanje takega dela in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala to delo. Zavod nato izda mnenje o deficitarnosti poklica.

Pri izpolnjevanju obveznosti ob odpuščanju in zaposlovanju, vam lahko pomagajo tudi naši svetovalci - dosegljivi so na telefonski številki 01 600 15 30 ali na email naslova data@data.si.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/15/za-odpuscanje-mora-od-delodajalca-pravocasno-izvedeti-tudi-zavod-rs-za-zaposlovanje/