O-STA

Prihaja ulična hrana - na Vem točki DATA veliko vprašanj glede zahtev za začasni gostinski obrat

Kljub temu, da je glavna turistična sezona mimo, referenti VEM točke Data v zadnjem obdobju pogosto odgovarjamo na vprašanja potencialnih podjetnikov, ki se nameravajo v prihodnosti registrirati kot samostojni podjetniki za opravljanja gostinske dejavnosti. Želijo registrirati tako gostinsko dejavnost, da bi lahko na prireditvah po Sloveniji ponujali hrano in pijačo na začasnih stojnicah.

Glede na povpraševanje bodočih podjetnikov lahko pričakujemo še več ulične hrane!

Klikni in deli

Na kaj je opozorimo podjetnike, preden začnejo z opravljanjem dejavnosti?

Bodočim samostojnim podjetnikom pred registracijo podjetja ali samostojne dejavnosti najprej povemo, da za odprtje podjetja ni zahtevana nobena posebna izobrazba. Obstajajo pa pogoji in zahteve za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je v Standardni klasifikaciji dejavnosti navedena pod šifro 56.104 - začasni gostinski obrat.

začasni gostinski obrat

Kaj konkretno je začasni gostinski obrat?

Začasni gostinski obrat je tak obrat, kjer podjetnik pripravlja in prodaja hitro pripravljene jedi na stojnicah, v kioskih in v drugih podobnih začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev. Lačnim mimoidočim taki obrati tradicionalno nudijo ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi, pečeni kostanj, koruzo ter sladoled po porcijah ali iz avtomatov, v zadnjem času pa se pojavlja tudi vedno več ponudnikov drugih jedi iz vsega sveta in sodobnih jedi na različne načine. Vsej tej hrani je skupno, da je pojedena zunaj, na ulici ...

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetnik, ki ima začasni gostinski obrat

Pravila glede organiziranja poslovanja gostinske dejavnosti, ki se izvaja v začasnem gostinskem obratu, so določena v Zakonu o gostinstvu in Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Ta pravi, da se "gostinska dejavnost lahko opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen (stojnica, prikolica, prireditveni šotor in podobno)".

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Osnovne informacije o registraciji družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali statusa samostojnega podjetnika (s. p.) vsak teden brezplačno delimo z bodočimi podjetniki!

Več informacij

Če gostje jedi in pijače zaužije pri mizah, mora tudi premični objekt imeti stranišče za goste ali zagotovljeno souporabo stranišča, ki je v neposredni bližini in dostopno brez posebnih ovir.

V primeru, da podjetnik gostinsko dejavnost opravlja brez stojnice, prikolice, prireditvenega šotora ali podobnega prostora pa lahko gostom nudi le embalirane jedi oziroma predpakirana živila in toči pijače v kozarce za enkratno uporabo.

Premični objekt, v katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti ustrezno označen, ustrezati mora minimalnim prostorskim pogojem in mora imeti ustrezno urejene zunanje površine. Podjetnik mora zagotoviti minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat in obratovati v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen na upravni enoti. Pri izvajanju svoje dejavnosti mora podjetnik upoštevati omejitve glede prodaje tobačnih izdelkov in omejitve pri prodaji in ponujanju alkoholnih pijač.

Gostinsko dejavnost lahko podjetnik opravlja zunaj gostinskega obrata tudi na javnih prireditvah, sejmih in podobnih dogodkih, vendar vsakokrat največ 30 dni in le s soglasjem prireditelja. Prav tako lahko gostinsko dejavnost podjetnik opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih in podobnih prostorih. Na predlog pristojnega organa upravne enote in z njihovim soglasjem lahko gostinsko dejavnost podjetnik opravlja tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta.

Zakonodaja tudi dovoljuje, da lahko podjetnik brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu gostom nudi posamezne, za to dejavnost običajne izdelke kot so tobačni izdelki, spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumiji in podobno ter tiste, ki zaokrožujejo njegovo ponudbo - suhomesnate izdelke, ustekleničene pijače, kavo ...

Podjetnik, ki se začne ukvarjati z gostinsko dejavnostjo, mora vsaj 15 dni pred pričetkom obratovanja, poskrbeti za registracijo živilskega obrata. Novico in navodila ter prijavnico za prijavo živilskega obrata, lahko poiščete v prispevkih Na trgu v porastu prodaja domačih pridelkov in Registracija živilske dejavnosti obvezna tudi za catering.

Pripravila: Bogdana Rejc

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/23/prihaja-ulicna-hrana-na-vem-tocki-data-veliko-vprasanj-glede-zahtev-za-zacasni-gostinski-obrat/