O-STA

Interventno - oprostitev plačila prispevkov za starejše od 55 let

Od 1. januarja 2016 do konca leta 2017 bodo lahko delodajalci zaprosili za oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlitev osebe, starejše od 55 let, če je bila ta pred tem vsaj šest mesecev prijavljena v evidenco brezposelnih oseb.

oprostitev plačila prispevkov

Delodajalci bodo ob zaposlitvi starejšega brezposlenega do 24 mesecev oproščeni plačila prispevkov delodajalca.

Klikni in deli

Včeraj je predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela potrdila vlada, da bo lahko stopil v veljavo pa ga morajo potrditi tudi v Državnem zboru. Njegov namen je zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, so zapisali predlagatelji zakona na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Oprostitev plačila prispevkov tudi v primeru zaposlitve za določen čas

Ukrep predvideva, da delodajalcu ne glede na sistemske predpise, po katerih bi moral plačati prispevke delodajalca za posamezna socialna zavarovanja, teh izjemoma ne bo treba poravnati. Oproščen bo plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, še vedno pa bo moral poravnati po vsebini enake prispevke za socialna zavarovanja od delavčeve bruto plače, t. j. prispevke delavca.

IZOBRAŽEVANJE

Zaposlitev ali samozaposlitev

Podrobnosti o razlikah med obveznostmi delodajalca v primeru zaposlitve in v primeru samozaposlitve vam razkrijemo na seminarju Zaposlitev ali samozaposlitev.

Več informacij

Delodajalec starejšega delavca za uveljavljanje ukrepa ne bo rabil zaposliti za nedoločen čas, kot je to zahtevano za oprostitev prispevkov za mlajše od 30. let. Prav tako bo lahko spodbude uveljavil ne glede na čas trajanja zaposlitve starejšega brezposelnega, vendar najdlje za 24 mesecev. Do spodbud bo delodajalec upravičen tudi v primeru, ko bo z delavcem sklenil več zaporednih pogodb za določen čas, a le če bo ta oseba ves čas zaposlena pri njem brez prekinitev.

Pod temi pogoji bo mogoče starejšega brezposelnega zaposliti od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017. Oprostitev plačil prispevkov delodajalcev bodo lahko uveljavljala samo tista podjetja, ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi niso odpuščala delavcev iz poslovnih razlogov, so vsaj šest mesecev pred tem redno izplačevala plače in prispevke ter niso imela blokiranega transakcijskega računa več kot 30 zaporednih dni.

Če vas zanima, kako je sestavljena posamezna plača, si lahko preberete tudi prispevke:

· Izračun plače - koliko stane delodajalca Petra?

· Izplačilo plače - koliko stane delodajalca Aljaž?

· Izračun plače - poglejte si primer gospoda Zdravka

· Izplačilo plače - zadnja je začetnica Marina.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/24/interventno-oprostitev-placila-prispevkov-za-starejse-od-55-let/