O-STA

Donacije - pomoč beguncem je tudi davčna olajšava

Podjetje, ki se je odločilo, da bo s finančnimi sredstvi ali dobrinami pomagalo beguncem v begunski krizi, lahko donacije uveljavlja kot davčno olajšavo. A davčne olajšave zaradi pomoči beguncem podjetje ne bo moglo uveljavljati, če bo hrano, oblačila, sanitetni material ali denar podarilo neposredno beguncem. Da bi v podjetju lahko uveljavili olajšavo, morate svoji prispevek podariti preko za to ustanovljenih nepridobitnih organizacij.

Davčno obravnavo donacij in z njimi povezanih davčnih olajšav določa Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 59. členu, za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa 66. členZakona o dohodnini (ZDoh-2).

donacije

Davčni zavezanec lahko donacijo uveljavlja kot davčno olajšavo z zmanjšanjem davčne osnove za zneske denarnih izplačil ali donacij v obliki dobrin. Davčna olajšava lahko znaša največ 0,3 odstotka obdavčenega prihodka v davčnem obdobju in največ toliko, kot je celotna davčna osnova tega obdobja.

Podjetje z donacijo naredi dobro delo in hkrati zmanjša svojo davčno osnovo ter plača manj davka.

Klikni in deli

Hkrati lahko podjetje v davčno olajšavo šteje le donacije za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, splošno koristne in religiozne namene.

K temu je treba dodati, da so splošno koristni nameni po pojasnilih Finančne uprave RS dejavnosti na področju prostovoljstva in mladinskega dela, varstva okolja in ohranjanja narave, spodbujanja turizma, izdelovanje predmetov domače obrti, mednarodna razvojna pomoč, preventivne dejavnosti na področju prometne varnosti, dejavnosti na področju varstva človekovih pravic ter spodbujanje delovanja nevladnih organizacij.

Dodatno lahko podjetje donacijo kot davčno olajšavo uveljavlja še za do 0,2 odstotka obdavčenega prihodka za denarna izplačila in donacije v naravi za kulturne namene ali izplačila prostovoljnim društvom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Štejejo le donacije nepridobitnim organizacijam

Davčno olajšavo za donacijo lahko sicer podjetje uveljavlja le, če izplača denar oziroma donira materialna sredstva rezidentom Slovenije oziroma Evropske unije, ki so ustanovljeni po posebnih predpisih za nepridobitno opravljanje zgoraj naštetih dejavnosti. Davčne olajšave pa donator ne bo mogel uveljavljati, če se bo odločil za donacijo neposredno fizični osebi ali drugi gospodarski družbi.

Če podjetje, druga pravna oseba ali samostojni podjetnik donira več, kot znaša njegova davčna osnova v določenem davčnem obdobju, lahko zmanjšuje svojo davčno osnovo v še treh naslednjih davčnih obdobjih, vendar skupaj ne več kot do 0,3 oziroma 0,2 odstotka obdavčenega prihodka.

Fizične osebe pa zaradi donacij za različne namene od 1. januarja 2007 ne morejo več uveljavljati davčne olajšave pri odmeri dohodnine.

Preberite si tudi prispevek Donacija kot davčna olajšava.

O podrobnostih glede davčnih olajšav, se lahko pogovorite tudi z našimi strokovnjaki za računovodstvo. Pokličete jih lahko na 01 600 1530 ali pa jim pošljete vprašanje na data@data.si.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/09/24/donacije-pomoc-beguncem-je-tudi-davcna-olajsava/