O-STA

Delodajalec lahko prepove kajenje na delovnem mestu

Delodajalec lahko delavcem prepove kajenje med delovnim časom, a pod določenimi pogoji. Hkrati lahko v celoti prepove kajenje v svojih poslovnih prostorih in na zemljišču, ki pripada poslovnim prostorom v njegovi lasti.

Delodajalec lahko prepove kajenje na vseh lokacijah, ki so pod njegovim upravljanjem.

Klikni in deli

Na Inšpektoratu RS za delo so pojasnili, da mora delodajalec, ki se odloči za prepoved kajenja med delovnim časom, to zapisati v svoj splošni akt. A, kot dodajajo, "mora pri tem spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost". Splošni akt ni obvezen, če ga delodajalec sprejme, pa mora pri tem upoštevati 10. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

kajenje na delovnem mestu

Ta člen od delodajalca zahteva, da se pred sprejemom splošnega akta posvetuje s sindikatom, če sindikata v podjetju ni, pa mora ob sprejetju splošnega akta upoštevati zavezujoče kolektivne pogodbe ter v vsakem primeru določila, ki so za delavca ugodnejša.

Splošni akt delodajalca je običajno disciplinski pravilnik, v katerem delodajalci opredelijo vrste in teže kršitev delovne discipline, postopke in ukrepe v primerih kršitev.

Delodajalci smejo sprejeti tudi druge akte delodajalcev - pravilnike o delovnem času, o plačah, o disciplinski odgovornosti, o varovanju osebnih podatkov, o poslovni skrivnosti, o odreditvi in izvajanju poskusa alkoholiziranosti in podobnem.

Vsak delodajalec mora spoštovati tudi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki prepoveduje kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Čeprav ne gre za zaprte prostore, pa je z zakonom prepovedano tudi kajenje na funkcionalnih zemljiščih šol in vrtcev.

Delodajalec lahko omogoči kajenje delavcem v kadilnicah, vendar pa morajo te izpolnjevati obratovalne pogoje.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec je odgovoren za zdravje in varnost delavcev, zato mora vsakemu izmed njih organizirati in plačati stroške upsposabljanja o varstvu in zdravju pri delu.

Več informacij

Kot pojasnjujejo na inšpektoratu za delo, je delodajalec odgovoren za varnost in zdravje zaposlenih na vseh lokacijah, ki jih upravlja, organizira svoje poslovanje in kjer ima možnost, da s svojimi ukrepi zagotavlja varnost delavcev in varovanje njihovega zdravja. To velja za vsa opravila, povezana z delom, vključno z rednimi odmori. Delodajalec torej delavcem lahko prepove kajenje tudi med odmori, saj so ti del delovnega časa.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/09/25/delodajalec-lahko-prepove-kajenje-na-delovnem-mestu/