O-STA

Regres - ob odpovedi ga lahko del zahtevate nazaj

Delodajalci imajo še en mesec, da izplačajo svojim zaposlenim regres za tekoče leto, če tega zaradi likvidnostnih težav še niso storili do 1. julija 2015.

Zakonski rok, ki ga za izplačilo regresa določaZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) se izteče 1. novembra tekočega leta. V primeru, da delavcem regresa še niso izplačali, morajo delodajalci za čas med 1. julijem in do izplačila regresa, obračunati tudi zakonske zamudne obresti.

Več o višini regresa za letošnje leto si lahko preberete v prispevku Regres za letni dopust za leto 2015.

Regres se izplačuje v sorazmernem deležu

Zakon določa, da morajo delodajalci regres delavcem izplačati v sorazmernem deležu z njihovim delovnim časom, razen če je delavec za krajši delovni čas zaposlen v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Če je delavec zaradi dogovora z delodajalcem zaposlen za polovični delovni čas in to ne izhaja iz zgornjih pravic, mu pripada le polovica regresa.

Delavec ima pravico do enakega sorazmernega deleža regresa in dopusta.

Klikni in deli

V skladu z novim zakonom, delavcu za vsak mesec dela pripada 1/12 dopusta in 1/12 celotnega regresa. Sorazmernost izplačila regresa je tako še posebej pomembna v primeru, ko delavec odpove delovno razmerje pri delodajalcu, dobi odpoved ali pa ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas krajši od enega leta. Delodajalec lahko v teh primerih obračuna regres le v sorazmernem deležu oziroma zahteva vračilo preveč izplačanega dela regresa, če z delavcem prekine pogodbo pred iztekom celega leta. Delavec je dolžan vrniti sorazmerni del že izplačanega regresa, delodajalec pa lahko ta del regresa poračuna pri zadnji plači. Da lahko to naredi, potrebuje pisno soglasje delavca.

Če je delavec zaposlen prvo polovico leta pri enem in drugo polovico leta pri drugem delodajalcu, mu mora vsak od njiju izplačati svojo polovico regresa, pri vsakem od njiju pa je upravičen do sorazmernega dela dopusta.

V povezavi z regresom vas morda zanima še:

· Regres: Zaposlenemu poleg regresa pripada tudi odškodnina za neizkoriščen dopust,

· Regres na računih najkasneje v sredo,

· Regres v primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas.

Pri pripravi ustreznih pogodb o zaposlitvi za vaše delavce, vam lahko pomagajo tudi naši svetovalci - dosegljivi so na telefonski številki 01 600 15 30 ali na email naslova data@data.si.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/09/30/regres-ob-odpovedi-ga-lahko-del-zahtevate-nazaj/