O-STA

Letni dopust - delodajalec ga ne more zahtevati nazaj

Če se delavec in delodajalec razideta sredi tekočega leta, ima delavec pri vsakem delodajalcu pravico izkoristiti le sorazmerni del dopusta za tekoče leto. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)določa, da delavcu za vsak mesec v koledarskem letu pripada 1/12 dopusta.

Vsak delodajalec je delavcu dolžan zagotoviti največ sorazmerni del dopusta v enem letu.

Klikni in deli

Čeprav je delodajalec delavcu kot narekuje zakon do 31. marca tekočega leta predal odmero, koliko dni letnega dopusta mu pripada, lahko ob prekinitvi sodelovanja za tega delavca pripravi nov izračun za letni dopust. V primeru, ko delavec in delodajalec skleneta delovno razmerje po tem datumu, pa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti svetujejo, naj delodajalec delavca o sorazmernem delu dopusta obvesti ob sklenitvi delovnega razmerja.

V primeru, ko delavec službo zamenja, sorazmernega dela dopusta pa pri prvem delodajalcu še ni izkoristil, se lahko s starim delodajalcem dogovori za odškodnino za neizrabljeni dopust, vendar le v primeru, če do izteka pogodbe o zaposlitvi - v odpovednem roku oziroma še pred tem - pri njem ni mogel izkoristiti sorazmernega dela dopusta. Obenem obstaja tudi možnost, da se z novim delodajalcem dogovori, da se neizrabljen letni dopust izkoristi pri njemu.

Če je delavec pri delodajalcu do izteka pogodbe o zaposlitvi že v celoti izrabil odmerjen letni dopust za tekoče leto, delodajalec zaradi tega ne more zahtevati nobenega nadomestila.

Lahko pa zahteva vračilo že izplačanega polnega regresa - o tem smo že pisali tukaj.

Za letni dopust splošna pravila znana, a zaplete se lahko pri podrobnostih

Delavec lahko vedno izkoristi le cele dneve dopusta, ob obračunu števila dni dopusta za vsak koledarski mesec z dvanajstinami pa se najmanj pol dneva dopusta vedno zaokroži navzgor.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Prav tako se lahko pri dveh različnih delodajalcih razlikuje število dni dopusta zaradi zahtev delovnega mesta, internih aktov, kolektivne pogodbe ali razporeditve delovnih dni. Pri enem delodajalcu ima lahko delavec predvidenih več dni dopusta kot pri drugem, v vsakem primeru - tudi če dela za krajši delovni čas od polnega - pa ima pravico do najmanj štirih tednov dopusta. Več si lahko preberete v prispevku Letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih.

Kako se izračuna število dni dopusta določajo ZDR-1, kolektivne pogodbe in okoliščine dela pri delodajalcu, kar lahko pripravo odmer za vaše delavce zaplete. Zato se lahko pri pripravi pogodb o zaposlitvi ali izračunu odmer letnega dopusta, posvetujete z našo pravno službo. Dosegljivi so vsak dan, od ponedeljka do petka, na telefonski številki 01 600 1530 ali po elektronski pošti data@data.si.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/10/05/letni-dopust-delodajalec-ga-ne-more-zahtevati-nazaj/