O-STA

Davčna izvršba - Furs ne opominja dvakrat

Finančna uprava RS (Furs) pred začetkom davčne izvršbe z opominom le enkrat opozori dolžnika na dolg. Če jim dolžnik nato ostane dolžan zgolj en cent, ob naslednjem dolgu takoj sprožijo postopek davčne izvršbe.

Na Fursu pojasnjujejo, da pred začetkom davčne izvršbe dolžnikom pošljejo opomin ali jih na dolg opozorijo po telefonu. "Opomin je informativne narave in je namenjen obveščanju davčnega zavezanca o stanju dolga na njegovi knjigovodski kartici," pravijo na Fursu.

Davčna zakonodaja opominov ne pozna

Davčna zakonodaja ne predpisuje pošiljanja opominov pred davčno izvršbo.

Klikni in deli

Na Fursu, kot pravijo, opomine kljub temu pošiljajo tako fizičnim osebam kot samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam.

Običajno se zaplete, ko dolžnik po prejemu opomina iz Fursa poravna samo glavnico dolga na primer na podlagi stare položnice, obresti za nastali dolg pa ne. V Fursovih evidencah je zato še naprej zaveden kot dolžnik, čeprav le za nekaj centov. Ob naslednji zamudi ga zato Furs na nov dolg ne bo več opomnil, ampak bo takoj sledila davčna izvršba. "Povedano drugače: opomin za novo zapadlo terjatev se pošlje le, če so bile poprej poplačane vse obveznosti (vključno z vsemi zamudnimi obrestmi) po prejšnjem opominu," pojasnjujejo na Fursu.

Davčna izvršba lahko stane več, kot je znesek davčnega dolga

V nasprotju z nekaterimi drugimi proračunskimi porabniki ima Furs omejitev oziroma najnižji znesek, nad katerim prične z davčno izvršbo v primeru enega ali več dolgov - 10 oziroma 20 evrov. Več si lahko preberete v prispevku Davčna izvršba šele nad 10 evri.

Stroške davčne izvršbe v celoti nosi dolžnik. Samo strošek sklepa o izvršbi na finančna sredstva dolžnika je 25 evrov, dolžnik pa bo moral poravnati tudi stroške banke za sprejem in obdelavo davčnega sklepa.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec

Na seminarju vas seznanimo tudi z vsemi obveznostmi, ki jih imate do Finančne uprave RS. Povemo vam tudi, katerih pomembnih rokov ne smete zamuditi in še marsikaj drugega, kar vam olajša samostojno pot.

Več informacij

Če se finančna uprava odloči za rubež premičnin, stane strošek sklepa o izvršbi na premičnine dolžnika 75 evrov. Še 40 evrov bo dolžnika stala vsaka pot uslužbenca finančne uprave zaradi tega dolga, poleg teh stroškov pa zavezance bremenijo tudi stroški hrambe, prevoza in prodaje premičnega premoženja.

Ko ima zavezanec pri isti ali več različnih bankah odprtih več transakcijskih računov, finančna uprava pošlje sklep o davčnih izvršbi vsem bankam, saj tako določa Zakon o davčnem postopku. Stroški za zavezanca se tako le še pomnožijo. V primeru, ko gre za samostojnega podjetnika, finančna uprava pošlje sklep o izvršbi banki tako za njegov poslovni transakcijski račun kot za osebni račun. "Davčni organ lahko sklep naslovi le na banke oziroma hranilnice, pri katerih je največja možnost poplačila davka, vendar podatka o višini sredstev na točno določenem računu, neposredno v trenutku izdaje sklepa, nima," še dodajajo na Fursu.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/10/06/davcna-izvrsba-furs-ne-opominja-dvakrat/