O-STA

Prodaja na stojnicah - ne pozabite na registracijo

Prihaja za prodajo tržno najbolj zanimiv del leta, zato želimo podjetnike, ki jih zanima prodaja na stojnicah, opozoriti, da morajo biti za to ustrezno registrirani. Med dejavnostmi podjetja morate imeti ustrezne šifre dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti iz leta 2008, da ne boste v prekršku zaradi izdaje računa za aktivnosti, ki jih nimate registriranih.

Vsi, ki nameravate prodajati svoje izdelke na stojnicah, morate imeti med dejavnostmi podjetja registrirano šifro dejavnosti:

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

ali

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

ali

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom.

Med slednjo spada:

· trgovina na drobno na stojnicah ali tržnicah z drugimi izdelki,
· s preprogami,
· s knjigami,
· z igračami, okraski,
· z gospodinjskimi napravami in zabavno elektroniko,
· s ploščami in videokasetami.

V kolikor boste ugotovili, da za prodajo na stojnici niste registrirani , poskrbite, da boste vsaj nekaj dni pred napovedanim dogodkom spremenili podatke podjetja in na eni izmed VEM točk dodali dejavnosti, ki jih potrebujete.

Postopek spremembe podatkov podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, Data

Kako teče postopek spreminjanja podatkov podjetja na VEM točki?

Na naši VEM točki podjetja DATA imamo sistem naročanja strank. Pred prihodom se morate naročiti na termin. Ko dobite prost termin, pridete na postopek spremembe osebno z osebnim dokumentom.

Registracijo dodatnih dejavnosti podjetja lahko na VEM točki opravite brezplačno!

Klikni in deli

Referent VEM točke za vas preko portala e-Vem opravi spremembo podatkov, torej vnese novo dejavnost in natisne obrazec. Podjetnik obrazec podpiše, referent pa ga nato po elektronski poti pošlje na registrski organ.

Podjetnik nato v dveh do treh dneh na naslov podjetja prejme sklep o spremembi podatkov podjetja. Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) nove dejavnosti podjetja vpiše med obstoječe dejavnosti. Od tega trenutka dalje lahko podjetnik izda račun za dejavnost, ki jo je dodal med svoje dejavnosti.

Več informacij o postopkih spreminjanja podatkov aktivnih podjetij, vam lahko posredujejo referenti VEM točke DATA. Dosegljivi so na telefonski številki 01 600 1530 ali na elektronskem naslovu data@data.si.

Pripravila: Bogdana Rejc

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/10/19/prodaja-na-stojnicah-ne-pozabite-na-registracijo/