O-STA

Dejavnosti britanskega veleposlaništva v mesesu juliju

10.-11. julij: Študijski obisk predstavnika slovenskega zunanjega ministrstva na britanskem ministrstvu za mednarodni razvoj

Marjan Šetinc bo julija obiskal britansko ministrstvo za mednarodni razvoj (Department for International Development). Med drugim se bo srečal tudi s parlamentarnim podsekretarjem za mednarodne zadeve, Garethom Thomasom, s katerim se bosta pogovarjala o politiki mednarodnega razvoja v Britaniji nekoč, danes in v prihodnosti. V okviru obiska pa se bo sestal tudi s predstavniki nevladnega sektorja in se z njimi pogovarjal o izvajanju programov mednarodne pomoči.

10.-11. julij: Obisk predstavnikov sektorja za NATO na ministrstvu za zunanje zadeve v Veliki Britaniji Predstavniki slovenskega zunanjega ministrstva se bodo pri sodelavcih britanskega zunanjega ministrstva in drugih ustanov, ki oblikujejo britansko varnostno politiko, seznanili z organizacijskimi vprašanji članstva v zvezi NATO, s koordinacijo med posameznimi ministrstvi v procesih odločanja, z razdelitvijo pristojnosti glede sodelovanja v organih NATA, s sestavo osebja, zaposlenega v ustreznem oddelku in z drugimi problemi.

16.-18. julij: Študijski obisk predstavnikov Ministrstva za finance, Sektor za nadzor državnih pomoči, na britanskem ministrstvu za trgovino in industrijo

V času od 16.-18. julija bodo trije predstavniki sektorja za nadzor državnih pomoči iz Ministrstva za finance obiskali britansko ministrstvo za trgovino in industrijo. Med obiskom se bodo pogovarjali o konkretnih temah na področju državnih pomoči povezanih z izpolnjevanjem obveznosti Slovenije pred vstopom v EU. Obiskali bodo tudi eno od poslovalnic na Škotskem.

22.-24. julij: Obisk britanskega ministra za promet v Sloveniji David Jamieson, britanski minister za promet, bo s sodelavci obiskal Slovenijo. V Ljubljani ga bo sprejel Jakob Presečnik, slovenski minister za promet, s sodelavci, Danica Simšič, mestna županja, in člani parlamentarnega odbora za infrastrukturo, v Mariboru se bo seznanil z županom Borisom Sovičem in vodstvom mariborskega letališča, obiskal pa bo tudi Koper in se poleg koprskega župana Borisa Popoviča sestal še z direktorjem Luke Brunom Koreličem ter Zdenkom Pavčkom, direktorjem prevozniškega podjetja Viator & Vektor.