O-STA

Za odprtje podjetja soglasje sosedov

Podjetniki lahko mirno dejavnost opravljajo tudi v svojem stanovanju v večstanovanjski zgradbi, vendar morajo za odprtje podjetja v stanovanju pridobiti soglasje etažnih lastnikov in neposrednih sosedov.

Od spremembe Stanovanjskega zakona leta 2008 dalje, lahko lastnik stanovanja v svojem stanovanju opravlja dejavnost, če ta ne moti ostalih stanovalcev pri mirni rabi stanovanja in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske zgradbe z, na primer, pogostimi obiski strank.

Za to ne rabi niti spremembe namembnosti stanovanja v skladu s predpisi o graditvi objektov (recimo v namembnost pisarne), niti dovoljenja za opravljanje dejavnosti od upravne enote.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Pred registracijo s. p. ali d. o. o. se lahko udeležite našega brezplačnega seminarja, kjer izveste vse podrobnosti o odprtju podjetja.

Več informacij

Lastnik ali najemnik stanovanja pa mora pridobiti soglasje za opravljanje dejavnosti solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev večstanovanjske stavbe. Med njimi morajo biti soglasja vseh etažnih lastnikov stanovanj, ki s stenami ali stropom mejijo na njegovo stanovanje. Ob začetku opravljanja dejavnosti mora o tem obvestiti tudi upravnika.

Če boste dejavnost opravljali v stanovanju, se morajo s tem strinjati tudi vaši sosedje.

Klikni in deli

Najemniki morajo imeti tudi pisno dovoljenje lastnika stanovanja. Pridobiti ga morajo, saj brez overjenega soglasja lastnika stanovanja na naslovu stanovanja ne bodo mogli prijaviti poslovnega naslova.

Soglasja sosedov na odprtje podjetja bodoči podjetnik ne rabi prinesti, s sabo pa potrebujeoverjeno izjavo lastnika objekta.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/10/26/za-odprtje-podjetja-soglasje-sosedov/