O-STA

Dohodnina - pol odstotka za dober namen

Tri petine državljanov - davčnih zavezancev še vedno ni izkoristilo možnosti, da pol odstotka dohodnine namenijo za financiranje dobrodelnih ustanov, političnih strank, varstva pred naravnimi nesrečami ali invalidskim, kulturnim, športnim, religioznim in drugim organizacijami izseznama.


To lahko storite tako, da kadarkoli do 31. decembra vsakega davčnega leta preko sistema e-Davki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu Finančni upravi RS sporočite, komu boste namenili 0,5 odstotka dohodnine. Doniranje dela dohodnine v dober namen določa Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 142. členu.

Vsak davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 do skupaj največ 0,5 odstotka dohodnine in največ petim upravičencem. Če tega ne storite, pol odstotka dohodnine ostane v državnem proračunu. Obrazec, s katerim lahko svojo odločitev sporočite Finančni upravi RS, najdete tukaj.

Dohodnina - del je lahko prejme ena od mnogih organizacij

Na seznamu organizacij, ki jim lahko namenite dohodnino, so med drugimi različne invalidske organizacije in društva, društva s področja socialnega varstva, enakih možnosti, zaposlovanja in družine, najrazličnejše humanitarne organizacije, enote Rdečega križa, sindikati, potrošniške organizacije, lokalna turistična društva, socialna podjetja, upokojenska in veteranska združenja, vrtci, verska združenja in združenja različnih bolnikov oziroma ustanove s področja zdravja. Na seznamu so tudi čebelarska, kmetijska, ribiška in lovska društva, organizacije iz različnih področij kulture in umetnosti, politične stranke, gasilske zveze in društva, taborniki, jamarska društva, gorske reševalne službe, kinološka društva, aero in radio klubi ter najrazličnejša športna društva.

Tri petine Slovencev ne donira, ampak pusti delček dohodnine več v proračunu.

Klikni in deli

Lani je dohodnino v dober namen namenilo skoraj 400 tisoč ljudi, organizacije pa so isi razdelile dobrih 3,8 milijona evrov. Kdo je dobil največ, si lahko preberete v prispevku Dohodnina za dober namen - letos 3,8 milijona evrov!

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/10/28/dohodnina-pol-odstotka-za-dober-namen/