O-STA

MSRP Akademija - 3 moduli

Spoštovani,

Na podlagi informacij naših naročnikov vemo, da mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) predstavljajo velik izziv za večino podjetij in finančnih strokovnjakov, zato smo zbrali vodilno strokovno znanje in izkušnje na področju MSRP, kar želimo deliti tudi z vami.

Skupaj z našimi strokovnjaki smo pripravili tri odprte module, ki obravnavajo posamezna področja in novosti MSRP. Vsa naša izobraževanja so oblikovana praktično in zanimivo, uporabljamo študije primerov in vključujemo primere za ponazoritev MSRP v praksi ter vam pomagamo pri učenju.

Izobraževanje bo v pomoč vsem, ki delajo na področju računovodstva in financ ter pri svojem delu uporabljajo MSRP ali SRS. Izobraževanje je primerno tudi za vse, ki v bodoče nameravajo spremeniti način računovodskega poročanja iz SRS na MSRP. Udeleženci bodo deležni najsodobnejšega izobraževanja v zvezi z trenutnimi spremembami MSRP, SRS in ZGD.

Naši predavatelji odlično poznajo MSRP, nekateri so bili tudi interaktivno vključeni v spremembe SRS in tudi ZGD, ter imajo obsežne izkušnje s poučevanjem. Na vas lahko prenesejo najboljše znanje iz omenjenih področij.

Vsa izobraževanja so zelo interaktivna, vključujejo praktične primere in bodo potekala v slovenskem jeziku.


Veselimo se vaše družbe,
Pawel Peplinski, PwC Partner
Dušan Hartman, PwC Direktor


###
Predavatelji

Dušan Hartman, PwC

Direktor v reviziji in pooblaščeni revizor Dušan ima 25 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim strankam v avtomobilski, prehrambeni in telekomunikacijski industriji ter v drugih industrijah. Njegovo glavno strokovno področje obsega mednarodno revizijo in MSRP. Poleg izkušenj z revizijskimi storitvami je bil vključen tudi v številne forenzične projekte in projekte upravljanja podjetij. Dušan je član strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo.

Polona Repinc Kofol, PwC

Vodja projektov revizije in pooblaščena revizorka Polona ima 13 let izkušenj z nudenjem revizijskih storitev številnim slovenskim naročnikom. Njeno glavno strokovno področje obsega mednarodno revizijo, finančno in operativno kontrolo, standarde MSRP in GAAP. Poleg izkušenj z revizijskimi storitvami ima izkušnje tudi s forenzičnimi storitvami, transakcijami in internimi revizijskimi projekti. Polona je članica Slovenskega inštituta za revizijo.

Hedvika Hribšek, PwC

Vodja projektov revizije in pooblaščena revizorka Hedvika ima 11 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim strankam v farmacevtski in avtomobilski industriji ter industriji industrijskih izdelkov. Njeno glavno strokovno področje vključuje lokalne in mednarodne revizije računovodskih izkazov v okviru standardov MRS in v skladu s standardi MSRP in SRS. Hedvika je članica Slovenskega inštituta za revizijo.

Ksenija Zver, PwC

Vodja projektov revizije in pooblaščena revizorka Ksenija ima 12 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim strankam v finančnem sektorju, v farmacevtski, kovinski, prehrambeni industriji, ter drugih industrijah. Njeno glavno strokovno področje vključuje lokalne in mednarodne revizije računovodskih izkazov v okviru Mednarodnih standardov revidiranja in v skladu z MSRP ter SRS. Ksenija je članica Slovenskega inštituta za revizijo.

Aleš Dular
, PwC

Vodja projektov revizije in pooblaščen revizor Aleš ima 7 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev družbam v različnih industrijah, vključno z vzajemnimi skladi. Aleš ima licenco ACCA in je tudi član SIR-a. Glavna znanja in ekspertize Aleša so Mednarodni standardi revidiranja (ISA in PCAOB), Mednarodni standardi računovodskega poročanja in Slovenski računovodski standardi. Poleg navedenih izkušenj je sodeloval tudi pri več svetovalnih projektih.


Maja Pešl Rogelj
, PwC

Pomočnica vodje revizijskih projektov Maja ima 7 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim strankam v različnih industrijah. Njeno glavno strokovno področje je revizija računovodskih izkazov v okviru Slovenskih računovodskih standardov kot tudi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Maja ima licenco ACCA, ki jo redno vzdržuje že od leta 2011.


Metka Sedej
, PwC

Pomočnica vodje revizijskih projektov Metka ima 9 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev lokalnim in mednarodnim strankam v številnih industrijah, vključno z maloprodajo, proizvodnjo, nepremičninami in zavarovanji. Vključena je bila v projekte skrbnega pregleda in druge svetovalne projekte v Sloveniji in tujini. Mednarodne izkušnje je pridobila z revizijami izven Slovenije. Metka ima licenco ACCA in je članica omenjenega inštituta.


Nina Potočnik Radilović
, PwC

Vodja projektov v oddelku Advisory Deals Nina ima več kot 10 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim in tujim strankam v različnih industrijah. Predhodne izkušnje je pridobivala z delom v računovodskem oddelku. V vlogi vodje revizijske ekipe je bila odgovorna za planiranje in organizacijo kot tudi pripravo in izvedbo strategije revizije za projekte. Nina pretežno sodeluje z naročniki iz finančnega

Urnik in program spodaj...