O-STA

Poznate preoblikovanje s. p. v d. o. o.?

Samostojni podjetniki se pogosto odločijo za preoblikovanje s. p. v d. o. o., največkrat zaradi nižje obdavčitve, zaščite osebnega premoženja, boljše bonitete d. o. o.-ja ali pa zaradi širitve obsega dejavnosti.

Nekateri podjetniki se odločijo za preoblikovanje dela s. p. v d. o. o., kar pomeni, da prenesejo le del dejavnosti ali premoženja. Preoblikovanje celotnega ali le dela dejavnosti oz. premoženja ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

D. o. o. pri preoblikovanju postane univerzalni pravni naslednik, kar pomeni, da prevzame vse obveznosti, ki so nastale v času poslovanja podjetnika, še vedno pa nosi subsidiarno odgovornost. Navedeno daje samostojnemu podjetniku možnost, da mu ni treba poravnati vseh svojih obveznosti (dolgov) ali izterjati vseh terjatev, kajti novo oblikovani d. o. o. prevzame vse njegove pravice in obveznosti, navaja Podjetniški portal.

D.o.o. pri preoblikovanju iz s.p. prevzame vse obveznosti podjetnika.

Klikni in deli

Če d. o. o. ne izpolni vseh prevzetih obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi z njegovim podjetjem pred vpisom statusnega preoblikovanja v register, zanje še vedno odgovarja podjetnik kot fizična oseba z vsem premoženjem, in sicer še pet let po vpisu statusnega preoblikovanja v register.

Postopek preoblikovanja iz s. p. na d. o. o. je zahteven, zato se je pri preoblikovanju priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki vas bo predvsem z vidika davčnih obveznosti že pred izvedbo postopka pravilno seznanil s tem, kdaj se odločiti za preoblikovanje s. p. v d. o. o., kateri so pogoji za preoblikovanje, ali se vam izplača postopni ali delni prenos in kateri so pogoji za davčno nevtralen način preoblikovanja.

Če potrebujete pomoč, vam bodo naši pravni in davčni strokovnjaki z veseljem odgovorili na vsa vprašanja.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/11/02/poznate-preoblikovanje-s-p-v-d-o-o/