O-STA

Si upate sami napisati prijavo na razpis?

Večina podjetnikov pisanje prijave na razpis zaupa za to usposobljenim strokovnjakom, ki za svoje delo zaračunajo fiksni, pogosto pa tudi variabilni delež od pridobljenih nepovratnih sredstev. To je po eni strani sicer smiselno, saj podjetniki pogosto nimajo znanja, izkušenj pisanja prijav in za to potrebnega časa.

Po drugi strani - še posebej, če so stroški svetovalca visoki - je potrebno razmisliti tudi o možnosti, da razpisno dokumentacijo, vsaj za enostavnejše razpise, pripravimo sami. Če na tem področju angažiramo človeka v podjetju, ki se bo s tem ukvarjal, se nam ta vložek lahko na dolgi rok večkratno povrne.

Razpisi so različni, vendar pa na osnovi dolgoletnih izkušenj lahko trdimo, da obstajajo neke skupne točke uspešnih prijav. Dobro utemeljena povezava med problemom, cilji, aktivnostmi za dosego ciljev, rezultati in kazalniki nam na primer lahko v veliki meri olajšajo pisanje prijave. Ob tem se tudi naučimo, kako naše izzive v podjetju prenesti v projektni jezik, s katerim prepričamo komisijo, da našo vlogo oceni kot uspešno in nam odobri finančna sredstva.

IZOBRAŽEVANJE

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Slovenija v obdobju 2014-2020 razpolaga s kar 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Če želite biti tudi vi med prejemniki evropskih ali nacionalnih razvojnih sredstev je nujno, da dobro poznate programe in razpise, zanimive za vaše podjetje. S tem namenom vas vabimo na delavnico, na kateri bomo pregledali aktualne razpise/povabila, preverili primernost vaše poslovne ideje za razpise in šli čez ključne točke prijavnega obrazca za izbrane razpise.

Več informacij

Če želite izkoristiti vse prednosti takega pristopa, ste vabljeni na delavnico "Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi", na kateri boste spoznali, kako projektno idejo povezati z razpisom, kje poiskati aktualne razpise ter kako izpolniti prijavno dokumentacijo.

Pripravil: mag. Dario Berginc, Data d.o.o.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/11/06/si-upate-sami-napisati-prijavo-na-razpis/