O-STA

Prehajanje iz rednega s.p. v popoldanski s.p. in obratno

V zadnjem času dobivamo referenti VEM točke DATA zelo veliko vprašanj glede možnosti odprtja dopolnilne dejavnosti oziroma popoldanskega s.p..

Kdaj lahko posameznik registrira popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p. lahko oseba registrira, kadar ima zaposlitev in podpisano pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Polni delovni čas pomeni 40 ur/tedensko. Pri tem ni pomembno ali ima pogodbo o zaposlitvi za določen oziroma za nedoločen čas. V takem primeru pri postopku registracije popoldanskega s.p., nosilcu dejavnosti razložimo, da mora po registraciji s.p., osebno na Zavod za zdravstveno zavarovanje poslati M12 obrazec, s katerim ZZZS obvešča, da je plačnik pavšala-torej zavarovanja za primer bolezni in poškodbe pri delu v znesku 64,57 € mesečno. Tudi ta pavšal mora podjetnik prek plačilnih nalogov plačati do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kaj, če ima oseba podpisano pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom? Ali lahko registrira popoldanski s.p.?

Ne. V kolikor ima bodoči podjetnik zaposlitev za krajši delovni čas na primer za 20 ur, potem mora ob registraciji s.p. obvezno izpolniti tudi obrazec za prijavo podatkov za zavod za zdravstveno zavarovanje M1 obrazec in se v zavarovanje prijaviti za preostalih 20 ur, kolikor mu manjka do polnega zavarovanja. Iz naslova s.p. nato mesečno plačuje sorazmerni delež (za 20 ur) prispevkov za socialno zavarovanje kot samostojni podjetnik.

Poznate možnosti odprtja dopolnilne dejavnosti oziroma popoldanskega s.p.

Klikni in deli

Kako je v primeru, če ima oseba zaposlitev za polni delovni čas in registriran popoldanski s.p. pa mu preneha delovno razmerje?

Taka oseba se mora naslednji dan od izteka pogodbe o zaposlitvi, z M1 obrazcem prijaviti v zavarovanje v svoj s.p.. Popoldanski s.p. tako postane redni s.p. in podjetniku se zvečajo prispevki za socialno zavarovanje - iz 64,57 € na 330,15 €. O tej spremembi mora podjetnik obvestiti Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja. Brezplačna ustanovitev s.p. ali d.o.o. na VEM točki!

Več informacij

Če tak podjetnik čez čas dobi zaposlitev in podpiše pogodbo o zaposlitvi, ima glede s.p. dve možnosti. Ali zapre s.p. ali pa se z M2 obrazcem odjavi iz zavarovanja na s.p. dan preden mu stopi v veljavo pogodba o zaposlitvi. Njegov redni s.p. tako postane popoldanski s.p. in tudi v tem primeru mora podjetnik obvestiti FURS.

Vse postopke v zvezi s prijavo in odjavo iz zavarovanja, podjetniku pomagamo izpolniti referentiVem točke DATA in jih po elektronski poti pošljemo na zavod za zdravstveno zavarovanje. Podjetnik v nekaj dneh na naslov podjetja nato prejme Potrdilo o prijavi /odjavi iz zavarovanja. To potrdilo dostavi svojemu računovodji oziroma ga shrani med dokumente podjetja.

Pripravila: Bogdana Rejc

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/11/05/prehajanje-iz-rednega-s-p-v-popoldanski-s-p-in-obratno/