O-STA

Davčne blagajne tudi za kmete

Davčnemu potrjevanju računov se ne bodo mogli izogniti niti kmetje. Davčne blagajne bodo morali uporabljati vsi tisti kmetje, ki so zavezanci za DDV in vsi tisti, ki imajo ob osnovni kmetijski dejavnosti na svoji kmetiji registrirano tudi dopolnilno dejavnost.

Pri dopolnilni dejavnosti gre predvsem za tiste kmete, ki svoje sadje, zelenjavo, meso, mleko ali drugih pridelkov predelajo v kakšen drug izdelek, na primer v sok, marmelado, suhe mesnine, kislo zelje, mlečne izdelke, ... Če ima kmet registrirano katerokoli dopolnilno dejavnost na kmetiji, bo račune moral davčno potrjevati, ne glede na to, ali je zavezanec za DDV ali ne.

Račune bodo morali od 2. januarja 2016 dalje seveda davčno potrjevati tudi tisti kmetje, ki so zavezanci za DDV ali tisti, ki prodajajo pridelke drugih kmetov. Davčno bodo račune morali potrditi v primeru, da bodo ti izdelki plačani z gotovino ali s po Zakonu o davčnem potrjevanju računov enakimi plačilnimi sredstvi (kreditnimi karticami, plačilnimi karticami, idr.). V teh primeru morajo imeti kmetje tudi registrirano dejavnost.

Glede na pogoje se tudi večina malo večjih kmetov ne bo mogla izogniti davčnim blagajnam.

Klikni in deli

Davčne blagajne: izognili se jim bodo obdavčeni po katastrskem dohodku

Kmetje pa se bodo izognili davčnemu potrjevanju pri dobavah, za katere je po DDV zakonodaji določeno, da zanje računov ni potrebno izdajati. Gre za prodajo izdelkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki je obdavčena pavšalno, po katastrskem dohodku, dohodek pa se ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali normiranih odhodkov ter katastrski prihodek vseh članov kmečkega gospodinjstva v enem letu ne presega 7.500 evrov. V tem primeru mora kmet opraviti prodajo tudi neposredno končnemu potrošniku - na domu, od vrat do vrat, na tržnicah. Četudi bi v takem primeru račun kmet izdal, pa ga ne bo potrebno davčno potrditi.

IZOBRAŽEVANJE

Davčne blagajne

Na naš seminar Davčne blagajne vabimo vse, ki bodo morali po novem letu davčno potrjevati račune. Obisk seminarja priporočamo tudi vsem tistim, ki že uporabljajo vezano knjigo računov in jo nameravajo tudi v prihodnosti, saj smo tudi zanje pripravili pomembne informacije.

Več informacij

Kot osnovno kmetijska dejavnost se šteje tudi:

- čebelarstvo, če so panji evidentirani v registru čebelnjakov;

- pridelava vina in oljčnega olja iz lastnega pridelka grozdja in oljk;

- pridelava sadja, če kmet pridela sadje na kmetijskem zemljišču, ki je v zemljiškem katastru evidentirano kot sadovnjak;

- prodaja lastnega lesa, drv, dračja iz osnovne gozdarske dejavnosti;

- pridelava poljščin - predvsem žita, silažne koruze, buč za olje, oljčne ogrščice, travne mešanice, krompirja, zelja.

Kot osnovna kmetijska dejavnost pa se ne more opravljati in tako tudi ne prodajati vrtnin v okviru intenzivne pridelave vrtnin, ko se na isti površini prideluje več kot ena vrtnina v posameznem letu.

Tudi kmetje bodo lahko, če izdajajo le majhno število računov, ki so plačani z gotovino, uporabljali brezplačno aplikacijo na spletni strani Finančne uprave RS Mini Vem. Do 31. decembra 2017 bo to potekalo s sočasno uporabo vezane knjige računov.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/11/09/davcne-blagajne-tudi-za-kmete/