O-STA

Vodenje računovodstva - redno in dosledno

Vodenje računovodstva mora biti dosledno, urejeno in redno. To pravzaprav predpisujejo tudiSlovenski računovodski standardi, ki se jih praviloma držijo vsi računovodje, vsekakor pa jim sledimo v našem računovodskem servisu.

Slovenski računovodski standard tako med drugim določajo, da se morajo poslovni dogodki knjižiti praviloma v osmih dneh od dneva, ko so izdane listine za posamezen poslovni dogodek oziroma ko jih prejme mesto, kjer se poslovne knjige vodijo. Vsekakor pa se morajo poslovni dogodki knjižiti najmanj enkrat mesečno.Vpisi morajo biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni.

Hkrati bi morale biti vse, še ne knjižene knjigovodske listine na voljo na kraju, kjer se poslovne knjige vodijo.

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

Svoje knjigovodstvo si lahko vodite tudi sami, pri nas pa vas v petih urah naučimo - kako. Predstavimo vam teorijo, nato pa se na konkretnih primerih preizkusite tudi v praksi.

Več informacij

Zanimivo je, da člen še vedno omenja tudi ročno vodenje poslovnih knjig - v tem primeru se vanje piše s črnilom, s kopirnim svinčnikom, kemičnim svinčnikom ali strojem in to tako, da v njih ne smejo ostajati prazne vrste. Vnosi si morajo slediti po časovnem zaporedju, izpolnjena pa mora biti vsaka vrstica za knjiženje. Dodan je tudi napotek za sodobnejše knjiženje - pri računalniškem vodenju poslovnih knjig, mora računalniški program preprečevati nedovoljene vpise.

Načela urejenega knjigovodstva zapovedujejo tudi, da se nevezani listi poslovnih knjig ne smejo uničiti iz vezanih knjig pa se ne smejo iztrgati. Napačna knjižba se sicer lahko razveljavi oziroma stornira, pravilno pa se to naredi tako, da se najprej na isti strani konta odšteje enak znesek, nato pa se pravilni znesek knjiži na pravi konto.

V našem računovodskem servisu se vsak dan trudimo, da sledimo zgornjim načelom in jih zavestno spoštujemo. Poskrbimo lahko tudi za vaše poslovne knjige - pokličite nas na 01 600 1530 ali pa nam pošljite email na data@data.si.

Nudimo vam:

· Enostavno knjigovodstvo
· Dvostavno knjigovodstvo

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2015/11/13/vodenje-racunovodstva-redno-in-dosledno/