O-STA

Za študentsko delo boste v letu 2016 plačali enako

Višina prispevkov za študentsko delo bo tudi prihodnje leto ostala enaka kot je bila v letu 2015, so potrdili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSEZM).

Čeprav je Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) dopustil možnost, da bi se višina prispevkov v letu 2016 znižala in vrnila na raven iz leta 2014, do tega ne bo prišlo.

Koncesijske dajatve v 2016 ne bodo nižje

Koncesijska dajatev za študentsko delo ostaja tudi v letu 2016 in do nadaljnjega 16 odstotkov.

Za delodajalce ostaja strošek za študentsko delo - kljub drugačnim obetom - nespremenjen.

Klikni in deli

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je v sprejetem ZUJF-C (zakon se je pričel uporabljati 1. februarja letos) res določili, da se bodo koncesijske dajatve s 1. januarjem 2016 znižale, a je bil hkrati s predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) podpisan tudi dogovor. V njem so, kot pojasnjujejo na ministrstvu, zapisali, da na ŠOS "ne bodo nasprotovali ohranitvi višine koncesijske dajatve na 16 odstotkov tudi po 1. januarju 2016, če obseg začasnega in občasnega dela dijakov v letu 2015 ne bo upadel za več kot 15 odstotkov".

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Se sprašujete, katera oblika dela je najbolj primerna za dejavnost, ki jo želite opravljati? Pri katerih oblikah dela je največ prihodka? Na vaša vprašanja vam odgovorimo na seminarju, kjer bomo govorili o vseh oblik dela, zaslužka in njihovih obdavčitvah.

Več informacij

Na MDDSZ so po podatkih Finančne uprave RS ugotovili, da je bil upad začasnega in občasnega dela študentov in dijakov v letu 2016 nižji od 15 odstotkov.

Zato so iz novega Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D) - sprejet je bil konec novembra letos - črtali določila, ki določajo, da se bodo koncesijske dajatve 1. 1. 2016 znižale. ZUJF-D tako v letu 2016 ohranja enako višino koncesijske dajatve kot tudi vse ostale vidike obdavčitve začasnega in občasnega študentskega dela.

Po dogovoru med MDDSZEM in ŠOS, ki zdaj ne bo stopil v veljavo, bi se lahko koncesijske dajatve znižale iz 16 odstotkov na 9,59 odstotka. Takšna višina koncesijske dajatve je veljala tudi v letu 2014. Nove spremembe po letu 2016 ne bodo potrebne, saj zakonodaja določa, da ostaja v veljavi koncesijska dajatev v obstoječi višini.

Pojasnilo računa za študentsko delo in opredelitev koncesijskih dajatev

Znesek na računu za opravljeno delo študentov se je v letu 2015 in se bo v letu 2016 izračunal tako, da se neto znesku na napotnici dodalo še:

· 15,5 odstotka prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih plača študent,

· 16 odstotkov za koncesijsko dajatev (+ DDV),

· 2 odstotka za dodatno koncesijsko dajatev (+ DDV),

· 15,74 odstotka - sem se vštevajo 8,85 odstotka prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga krije delodajalec, 0,53 odstotka, za prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezeni in 6,36 odstotka za prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača delodajalec,

· 22 odstotkov DDV.

Na MDDSZ še dodajajo, da se bo v skladu z zakonom študentom in dijakom priznana tudi pokojninska doba.

Za natančen izračun stroškov in števila delovnih dni pokojninske dobe pri študentskem delu uporabite naš kalkulator.

Kalkulator študentsko delo

V letu 2016 se bo 16 odstotkov koncesijske dajatve pri opravljenem študentskem delu še vedno delilo med:

· 3,8 odstotka za Študentsko organizacija Slovenije,

· 3,8 odstotka za študentski servis,

· 8,41 odstotka za proračunski sklad Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/18/za-studentsko-delo-boste-v-letu-2016-placali-enako/