O-STA

Informativni izračun dohodnine odslej za vse

V prihodnjem letu bodo vsi zavezanci za dohodnino, ki so prejeli kakršenkoli dohodek, prejeli tudi informativni izračun dohodnine, ne glede na znesek dohodka. S 15. decembrom letos je namreč vstopila v veljavo novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Izračun dohodnine ne glede na znesek dohodka

Potrebujete računovodsko svetovanje? Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine bodo po novem prejeli vsi davčni zavezanci, ki so imeli kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine. Pri tem se ne bo več upošteval znesek dohodka, kot je veljalo do sedaj.

Zavezanci: Ne glede na to, koliko ste zaslužili, boste prejeli izračun dohodnine!

Klikni in deli

Kdo bo po novem prejel informativni izračun dohodnine?

Pred spremembo ZDavP-2 informativnega izračuna dohodnine niso prejeli zavezanci, če:

· dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, niso presegli zneska splošne olajšave. Za leto 2014 je bilo to 3.302,70 evra,

· dohodki davčnega zavezanca rezidenta, ki izpolnjuje pogoje za priznanje študentske olajšave in njegovi dohodki za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice, ki jo je pooblastila organizacija ali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje glede posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisom s področja zaposlovanja, v letu 2014 niso presegli 2.477,03 evra,

· dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnini ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, v letu 2014 niso presegali 80 evrov.

Vsi našteti bodo zaradi spremembe zakona v novem letu že prejeli informativni izračun dohodnine.

Informativni izračun dohodnine za s. p. nespremenjen

Na Fursu pojasnjujejo, da bodo izračun dohodnine še vedno prejeli zavezanci z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, torej normiranci, a poleg dohodka iz dejavnosti prejemajo še kakšen drug dohodek (npr. plačo v primeru popoldanske dejavnosti, prihodek iz kapitala, itn). Informativni izračun dohodnine bodo prejeli samo za tisti del dohodkov, ki ni bil obdavčen že na podlagi normiranih odhodkov.

Normiranci, ki razen iz dejavnosti niso imeli dodatnega zaslužka npr. na podlagi pogodb civilnega prava, pa niso in ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se namreč pri dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih šteje kot dokončni davek. Več o dokončnih davkih si lahko preberete v prispevku Cedularna obdavčitev za fizične in pravne osebe.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ste v večni dilemi, ali bi se zaposlili ali samozaposlili? Kaj se vam glede na dejavnost, ki jo želite opravljati, najbolj izplača? Na seminarju vas seznanimo s finančnimi in organizacijskimi prednostmi in slabostmi samozaposlitve.

Več informacij

Podobno kot do sedaj, pa bodo še naprej informativni izračun dohodnine prejele tudi fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. Dobiček, ki ga zavezanec pri tem ustvari, je ugotovljen na podlagi davčnega obračuna in se zato vključuje v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Novost za s. p. le pri rabi transakcijskega računa

Pisali smo tudi o drugih novostih, ki jih prinaša novela zakona. V prispevku Le en transakcijski račun za s. p. si lahko preberete o spremembi zakona, na podlagi katere samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo dejavnost ne bodo potrebovale obveznega ločenega transakcijskega računa. O spremembah ZDavP-2 in kakšne bodo njegove posledice, smo pisali tudi tukaj intukaj.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/21/informativni-izracun-dohodnine-odslej-za-vse-davcne-zavezance-2/