O-STA

Osebni stečaj: Številka vsako leto večja

Ljudi, ki se odločijo za osebni stečaj, je vedno več, število pa se je povečalo predvsem v letu 2014 in 2015. V letu 2013 se je za osebni stečaj odločilo - ali pa so ga zahtevali upniki - 873 ljudi, lani 4.006. Podatke za letošnje leto, ki so jih zajeli na Ministrstvu za pravosodje v statistiki, so nam posredovali sredi decembra, zato ti podatki niso dokončni. V letošnjem letu je bilo do sedaj 3.410 odločitev za osebni stečaj, kar je za dobrih 74 odstotkov več kot v letu 2013. Po podatkih ministrstva so letos veliko večino osebnih stečajev predlagali dolžniki sami.

Potrebujete finančno svetovanje?Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Medtem ko je bilo v letu 2013 osebnih stečajev 579, se je lani ta številka povečala za skoraj polovico - končanih osebnih stečajev je bilo 908. Trend se je letos nadaljeval, saj je bilo končanih 938 osebnih stečajev.

Osebni stečaji: letos poplačanih le za 16 odstotkov dolgov

Ob tem, da podatki za letošnje leto še niso dokončni, na pravosodnem ministrstvu za zdaj pravijo, da je bilo v 938 osebnih stečajih v letošnjem letu poplačanih le 16 odstotkov dolgov upnikov, lani pa 17 odstotkov. Najvišji delež poplačanih dolgov v osebnih stečajih je bil v letu 2013, in sicer 26 odstotkov dolgov upnikov.

Ali ste vedeli? Letos so dobrih 97 odstotkov osebnih stečajev predlagali dolžniki sami.

Klikni in deli

Sprememba pravilnika: za prazne stečaje nižja nagrada

Glede na to, da se število osebnih stečajev v zadnjih letih povečalo, je minister za pravosodje zaradi pomanjkanje sredstev sodišč izdal spremembo Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen.

Višina predujma začetnih stroškov stečajnega postopka je namreč odvisna od začetne nagrade stečajnega upravitelja. Na začetku mora upravitelj ugotoviti velikost dolžnikovega premoženja, torej prevzeti posle in pripraviti otvoritveno poročilo. S spremenjenim pravilnikom je zdaj omogočeno, da se v zahtevnejših stečajih določi sorazmerno višja odmera nagrade, v t. i. praznih stečajih pa drastično nižja nagrada in povračilo pavšalnih stroškov postopka. To pomeni, da je predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka sedaj drastično nižji.

IZOBRAŽEVANJE

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo

Ob ustanovitvi podjetja bo vaša prioriteta znižanje stroškov poslovanja. Ta problem lahko rešitev s samostojnim vodenjem knjigovodstva. Na seminarju vas seznanimo z aktualnimi zakoni, predpisi in navodili.

Več informacij

Za predujem v osebnem stečaju 1.233,75 evra

Po sedaj veljavnem pravilniku, ki je vstopil v veljavo 3. januarja letos, predujem v osebnem stečaju znaša:

· 50 evrov (+DDV) za znesek pavšalnega nadomestila za objave na AJPES,

· 710,25 evrov (+DDV) za znesek najnižjega nadomestila upravitelja za pripravo otvoritvenega poročila in,

· 473,50 evrov (+DDV) za pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikov.

Skupaj znaša po novem predujem v osebnem stečaju 1.233,75 evra (brez DDV).

V prispevku Osebni stečaj (s. p.) si lahko preberete osnove osebnih stečajev oziroma, kakšen je postopek izvajanja. Tukaj si lahko preberete, kakšne pogoje boste morali za osebni stečaj izpolnjevati.

Potrebujete pravno svetovanje?Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Vas zanima, kako lahko prijavite svojo terjatev v stečajno maso, v primeru, da je vaš dolžnik v stečaju? Vtem prispevku smo vam svetovali, kako se lahko primerno odzovete na dolžnikov osebni stečaj.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/21/osebni-stecaj-iz-leta-v-leto-visja-stevilka/