O-STA

Zaposlovanje problem za tri četrtine podjetij

Večini delodajalcev povzroča zaposlovanje težave - slabih 73 odstotkov podjetij je v tem letu iskalo primerno kadrovsko ekipo, a so se pri prijavljenih na razpisana delovna mesta soočali z delavci, ki jim je primanjkovalo delovnih izkušenj, ustrezne izobrazbe ali pa se na razpis ni prijavil noben kandidat.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ali želite zaposliti osebo z ustreznimi kompetencami? Poznate vse oblike dela in zaposlovanja, ki vam jih ponuja slovenska zakonodaja in kakšna je njihova obdavčitev ter seveda, kaj se vam glede na količino dela za novega sodelavca najbolj izplača?

Več informacij

Zaposlovanje oseb s primernimi kompetencami oteženo

V podjetjih pri najemanju zaposlenih pogrešajo tudi motivacijo, fleksibilnost in ustrezen odnos do dela. Med kompetence, ki jih pri delavcih pogrešajo, so mnogi delodajalci (24,3 odstotke) uvrstili tudi sposobnost reševanja problemov, šestina podjetij pa je pogrešala sposobnost dela s strankami in znanje tujih jezikov. Več kot petina podjetij pa je želela ni našla nekoga, ki ima organizacijske sposobnosti in sposobnost za skupinsko delo.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Po delavce v tujino?

Tretjina delodajalcev zaradi neustreznih kompetenc in pomanjkanja ustreznih delavcev ni zaposlila nikogar. Polovica delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi Zavoda RS za zaposlovanje, je morala zaradi pomanjkanja ustreznih delavcev v letošnjem letu podaljšati postopke zaposlovanja, četrtina pa je takšnih, ki se je za iskanje primernih delavcev podala v tujino. Petina delodajalcev je morala omiliti pogoje za zaposlovanje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj.

Postopke za zaposlovanje so podaljšali predvsem v informacijskih in komunikacijskih ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Delodajalci ne nudijo dodatnih bonitet

Glede na to, da so delodajalci v zadnjih letih še vedno previdni pri zaposlovanju in se raje odločajo za najemanje delavcev, tovrstno zaposlovanje največkrat koristijo podjetja v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Najvišji delež iskanja delavcev v tujini pa so v raziskavi zaznali v dejavnosti prometa in skladiščenja, gradbeništva, gostinstva in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Ali ste vedeli, da imajo letos delodajalci večinoma težave z iskanjem delavcev s primernimi kompetencami?

Klikni in deli

Kot prikazujejo podatki raziskave ZRSZ, delodajalci redko ponudijo višjo plačo ali druge bonitete. Še vedno pa delodajalci iz informacijskih in komunikacijskih dejavnostih spadajo med tiste, ki najpogosteje ponujajo dodatne ugodnost ali se odločijo, da ponudijo višjo plačo.

Največ nadur v javni upravi

Zaradi pomanjkanja primernih delavcev so zaposleni v podjetjih morali podaljšati delovni dan. Največ nadurnega dela je v:

· javni upravi in obrambi,
· zdravstvu in socialnem varstvu,
· informacijskih in komunikacijskih dejavnostih,
· gostinstvu ter predelovalnih dejavnostih.

Petina delodajalcev - predvsem v gradbeništvu in informacijskih ter komunikacijskih dejavnostih - se je zaradi pomanjkanju delavcev odločala za najemanje zunanjih izvajalcev. V dejavnostih trgovine, gostinstva in predelovalnih dejavnostih pa so delodajalci v tem letu preusposabljali že zaposlene delavce.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/22/zaposlovanje-kadrov-tezave/