O-STA

Osebni stečaj in odpust obveznosti dolžnikom

Vzrok za osebni stečaj je enak kot za stečajni postopek nad pravno osebo - začne se zaradi sorazmernega in hkratnega plača terjatev vseh upnikov dolžnika. V stečajno maso je vključeno vso premoženje dolžnika, ki ga je imel ta v začetku stečajnega postopka, razen če je zaradi posameznih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju izvzeto iz terjatev.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kaj lahko naredite, če inšpektorji potrkajo na vrata vašega podjetja? Na seminarju vam razkrijemo, na katere dele slovenske zakonodaje morate biti pozorni, da vas inšpektorji ne bodo redno obiskovali.

Več informacij

Osebni stečaj ne pomeni avtomatične oprostitve dolgov

Na Ministrstvu za pravosodje pravijo, da "osebni stečaj še ne pomeni, da bo insolventnemu dolžniku odpuščeno plačilo preostanka obveznosti". Podjetje oziroma dolžnik postaneta insolventna, ko obveznosti podjetja ali dolžnika presegajo premoženje podjetja oziroma prezadolžene osebe, kar pomeni, da dolžnik ne more poravnati vseh svojih dolgov.

Za fizične osebe, ki se odločijo za osebni stečaj ali so ga predlagali upniki, se po koncu stečajnega postopka ne prenehajo terjatve upnikov, ki jih dolžnik v postopku stečaja ni plačal. Za razliko od upnikov stečajnega postopka nad pravnimi osebami, se izvrševanje terjatev upnikov s sklenitvijo stečajnega postopka.

S predlogom do odpusta obveznosti

Kot pravijo na ministrstvu, lahko dolžnik do izdaje o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja. S predlogom lahko dolžnik doseže del postopka za osebni stečaj, za katerega se mu bodo odpustile nekatere obveznosti.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Preizkusno obdobje za osebni stečaj od dve do pet let

Kot pojasnjujejo na pravosodnem ministrstvu se dolžniku v primeru uspešnega postopka odpusta dolgov po zaključenem preizkusnem obdobju "preostanek njegovih obveznosti, ki bi se sicer lahko izterjale na podlagi sklepa o končanju stečajnega postopka, odpustil". V tem primeru, dodajajo na ministrstvu, se bodo prenehale tudi pravice upnikov za sodno uveljavljanje plačila preostanka terjatev.

Sodišče pri določitvi preizkusnega obdobja, ki z zakonskim rokom traja od dve do pet let, upošteva predvsem:

· starost stečajnega dolžnika,

· družinske razmere dolžnika,

· zdravstvena in druga osebna stanja dolžnika,

· razloge za njegovo insolventnost.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/22/osebni-stecaj-in-odpust-obveznosti-dolznikom/