O-STA

Spletna trgovina tudi za osebno dopolnilno delo

Kdor opravlja osebno dopolnilno delo, lahko svoje izdelke prodaja tudi v samostojni spletni trgovini ali preko drugih spletnih trgovin, kot sta na primer Etsy in Amazon Handmade.

IZOBRAŽEVANJE

Spletna trgovina

Želite svoje izdelke prodajati preko spleta? Na našem seminarju vam predstavimo različne možnosti, za postavitev lastne spletne trgovine in na kaj morate biti pozorni, če se odločite zanjo.

Več informacij

"V kolikor oseba opravlja osebno dopolnilno delo na podlagi seznama del B in ima ustrezno urejen status, lahko opravlja spletno prodajo, vendar lahko prodaja le tiste izdelke, ki jih izdela sama," pojasnjujejo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Opozarjajo pa, da bi oseba, če bi izdelke kupila z namenom nadaljnje prodaje, opravljala trgovinsko dejavnost, ki pa je v tej statusni obliki ne more opravljati.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

V tem primeru se mora oseba registrirati kot s. p. ali d. o. o. in primerno registrirati dejavnost za opravljanje trgovinske dejavnosti.

Držati se morate pravil za prodajo preko spleta

Če se posameznik, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo odloči, da bo svoje izdelke prodajal preko samostojne spletne trgovine, mora pri tem upoštevati tudi vse pogoje, ki veljajo pri sklepanju t. i. pogodbe na daljavo oziroma prodaje na daljavo. O spletni trgovini in pogojih poslovanja zanjo, smo že pisali v dveh prispevkih - v prvem in drugem delu.

Osebno dopolnilno delo in vsa pravila

Ne glede na način prodaje izdelkov, mora posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, upoštevati omejitve, ki jih ta status prinaša. Osebno dopolnilno delo namreč od opravljanja samostojne dejavnosti loči to, da se delo opravlja občasno, hkrati pa je omejeno z višino zaslužka.

Posameznik lahko z osebnim dopolnilnim delom v polletju zasluži le trikratnik povprečne mesečne neto plače, trenutno je to 2.974,32 evra.

V primeru, da opravlja dela iz seznama B - gre za izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti ali drugih, predvsem ročno narejenih izdelkov, ki niso namenjeni uživanju, ali za nabiranje ter prodajo gozdnih sadežev in zelišč ter mletje žita, žganje apna ali izdelovanje oglja na tradicionalen način - pa mora sam kupiti tudi mesečno vrednotnico v višini 9 evrov. Več o obveznostih pri opravljanju osebnega dopolnilnega dela si lahko preberete tukaj in tukaj.

Pomembno je tudi to, da posameznik lahko dela iz skupine B opravlja tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo oziroma se ji našteti izdelki prodajo, to podjetje pa jih npr. lahko prodaja naprej v okviru svoje primerno registrirane trgovinske dejavnosti.

IZOBRAŽEVANJE

Osnove Facebooka za podjetnike

Ključ do uspeha vaše spletne trgovine je njena prepoznavnost. Najlažje pa jo boste dosegli s pomočjo Facebooka, ki omogoča preprosto oglaševanje.

Več informacij

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so opozorili še, da Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) prepoveduje tudi nedovoljeno oglaševanje. Tako posameznik, dokler nima registrirane dejavnosti ali priglašenega opravljanja osebnega dopolnilnega dela, svoje dejavnosti ne sme ne opravljati ne oglaševati.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/28/spletna-trgovina-osebno-dopolnilno-delo/