O-STA

Delodajalci bodo dobili centralno pisarno za zaposlovanje

Delodajalci bodo v prihodnjih letih dobili centralno pisarno za delodajalce, ki bo skrbela za razvoj enakih standardov storitev Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) po vsej Sloveniji. Na Zavodu si namreč želijo, da bi bile storitve čim bolj po meri posameznega delodajalca. "V tem okviru bomo vzpodbujali tudi promocijo družbeno odgovornega zaposlovanja ter izvajanje storitev informiranja in svetovanja prek novih, sodobnih komunikacijskih kanalov," pojasnjujejo na ZRSZ. Prizadevali si bodo, da bi delodajalci dobili pri iskanju sodelavcev ustrezno podporo.

IZOBRAŽEVANJE

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Iz finančne perspektive Evropske unije lahko nepovratna sredstva prejmejo tudi majhna podjetja, če pripravijo ustrezen projekt in se na razpise pripravijo pravočasno.

Več informacij

Vzpostavitev centralne pisarne za delodajalce bo del projekta Storitve za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalca financirata Evropski socialni sklad (80 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (20 %). Njegov glavni namen je sicer dvig kakovosti in povečanje dostopnosti storitev Zavoda, s tem pa želijo povečati predvsem zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih. Med drugim bodo znotraj projekta razvijali individualno poglobljeno obravnavo iskalcev zaposlitve ter spodbujali uporabo sodobnih pripomočkov za vodenje kariere.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, Data

Sicer so ob že omenjenem na Zavodu pripravili še eden, na enak način financiran projekt Krepitev svetovalnega dela z mladimi, v katerem pa se bodo bolj kot s tegobami, ki jih imajo delodajalci z zaposlovanjem - o tem smo pisali v prispevkuZaposlovanje problem za tri četrtine podjetij - , ukvarjali z mladim.

V ta namen bodo usposobili 20 svetovalcev za mlade, ki bodo iskalce zaposlitve učili uporabljati pripomočke za vodenje kariere, na kratkih delavnicah pa jih bodo učili tudi sodobnih načinov iskanja zaposlitve.

Svetovalci bodo mladim predstavljali tudi pobude za razvijanje zaposljivosti in podjetništva.

Klikni in deli

Oba projekta bosta izvedena v sedanji finančni perspektivi Evropske unije in se bosta zaključila novembra 2022.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/30/delodajalci-centralna-pisarna-za-zaposlovanje/