O-STA

Odpiranje popoldanskega s. p.

Če se odločite za odpiranje popoldanskega s. p., s tem dobite priložnost, da dodatno zaslužite ob svoji trenutni zaposlitvi. Za odpiranje popoldanskega s. p. se lahko namreč odločijo le osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Podjetniki s popoldanskim s. p. opravljajo dopolnilno dejavnost in so hkrati socialno zavarovani na podlagi zaposlitve, saj imajo že sklenjeno pogodbeno razmerje.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ali veste, kako so pri nas obdavčene posamezne oblike dela in kaj se v posamezni situaciji, ko potrebujete dodatne moči v podjetju najbolj izplača?

Več informacij

Komu je namenjeno odpiranje popoldanskega s. p.?

Odpiranje popoldanskega s. p. lahko koristijo vsi, ki imajo prispevke za socialno varnost plačane iz drugega naslova oziroma preko zaposlitve v drugem podjetju. Dopolnilni oziroma popoldanski s. p. je torej namenjen osebam, ki imajo sklenjeno pogodbeno razmerje za polni delovni čas oziroma delajo 40 ur na teden.

Za popoldanski s. p. se lahko odločijo tudi starši, ki uveljavljajo pravico do dela za krajši delovni čas iz naslova starševstva. V tem primeru jim prispevke za socialna zavarovanja za preostali del delovnega časa do polnega (odvisno od tega, ali se odločijo za delo za sedem, šest, pet ali štiri ure na dan) plačuje država. Ker so zavarovani za polni delovni čas, t. j. 40 ur na teden, se lahko odločijo za odpiranje popoldanskega s. p. Več o tem smo pisali v prispevku Popoldanski s. p. tudi za mlade mame.

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Za popoldansko oziroma dopolnilno dejavnost z naslova registracije s. p. se odločijo osebe, ki jim delo in zaslužek v drugem podjetju ne zadostuje ali pa želijo ustvarjati in prejemati dodaten dohodek.

Pri popoldanskem s. p. se plačujejo nižji stroški - pavšal, saj vam ni potrebno plačevati polnih prispevkov za socialna zavarovanja. Mesečni strošek bo v letu 2016 64,87 evra.

Primerjava: odpiranje popoldanskega s. p. in navadnega s. p.

Pravni status tako imenovanega navadnega in popoldanskega s. p. je enak, prav tako imata obe obliki s. p. enake dolžnosti in pravice. Razlika je v tem, da se ustanovitelju pri odprtju popoldanskega s. p. v primerjavi z navadnim s. p. ni potrebno zaposliti, prav tako je razlika v višini prispevkov.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Ali veste, kako se obračunavajo prispevki v primeru zaposlitve in v primeru samozaposlitve? Kaj pomeni status s. p. ter katere prednosti in slabosti prinaša, vam povemo na brezplačnem seminarju!

Več informacij

Poimenovanja za opravljanje dopolnilnega dela oziroma 'popoldanskega s. p.' ne uporabljamo v pravni terminologiji, saj ne velja za pravno veljavnega. Na tak način le poimenujemo osebe, ki želijo registrirati obliko dejavnosti in že imajo na drugi podlagi plačane prispevke za socialna zavarovanja.

Nič več popoldanskega s. p. za študente in upokojence

Študenti se od 1. januarja 2013 ne morejo več odločiti za odpiranje popoldanskega s. p. Koliko mora plačati študent, v primeru, da ustanovi 'navaden' s. p., smo pisali v prispevku Študentski s. p.. V tem prispevku si preberite, katere zakone mora upoštevati študent za odpiranje s. p. V prispevku Študent, dijak in registracija s. p. pa si preberite, katere ugodnosti izgubi študent, če registrira samostojno dejavnost.

Z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je stopila v veljavo s 1. 1. 2016, so se spremenili tudi pogoji za upokojence, ki želijo ohraniti tako imenovani dvojni status oziroma status fizične osebe z dejavnostjo in hkrati prejemati delno pokojnino. Če bodo upokojenci želeli biti samozaposleni najmanj 2 uri na dan, bodo prejemali 75 odstotkov pokojnine. V primeru, da se bodo odločili samozaposliti za polni delovni čas, bodo prejeli le 20 odstotkov pokojnine. Več o spremembi, si preberite v prispevkihUpokojenci in s. p. vzroka za novo ustavno presojo? ter Delo upokojencev: 20 odstotkov pokojnine.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/07/odpiranje-popoldanskega-s-p/