O-STA

Nova razlaga ministrstva za dodatni plačani očetovski dopust

Dodatni plačani očetovski dopust bodo lahko koristili tudi nekateri očetje, ki že imajo odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD) o neplačanem dopustu, če neplačanega dopusta niso koristili oziroma so ga manj kot 50 dni.

"Do dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta so upravičeni tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso uveljavljali ali niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta," so sprejeli odločitev o koriščenju dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

IZOBRAŽEVANJE

Osnove Facebooka za podjetnike

Facebook v Sloveniji uporablja okoli 850.000 ljudi in z njim lahko svoje podjetje predstavite skupinam ljudi, ki jih sami izberete.

Več informacij

Dodatni plačani očetovski dopust - letos pet dni - je v minulih dneh dvignil veliko prahu. Več o tem smo pisali v prispevkih Dodatni očetovski dopust za očete otrok letnik 2010 in več inOčetovski dopust daljši za pet dni.

Zdaj so na ministrstvu pet dni dodatnega očetovskega dopusta priznali vsem očetom otrok, ki so bili rojeni po januarju 2013 oziroma otroci na dan oddaje vloge še ne bodo stari tri leta, očetje pa še niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega dopusta.

Od 1. januarja 2016 dalje imajo namreč očetje pravico do 20 dni plačanega očetovskega dopusta in 50 dni neplačanega očetovskega dopusta. Pri plačanem očetovskem dopustu očetom pripada polno nadomestilo plače, pri neplačanem pa le plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Konkretno, kot so zapisali na ministrstvu: "To so očetje, ki imajo v odločbi priznano pravico do neplačanega očetovskega dopusta in niso izkoristili več kot 50 dni neplačanega očetovskega dopusta ali očetje, ki lahko pravico do neplačanega očetovskega dopusta zahtevajo z vlogo, pri čemer je meja starost otroka manj kot tri leta."

Pet dodatnih dni so namreč očetje pridobili na račun neplačanih dni dopusta, zato se očetom, ki so koristili več kot 50 neplačanih dni dopusta, dodatni plačani dnevi ne priznajo.

Pravica pred 3. letom starosti in pri nekoriščenem neplačanem dopustu priznana ne glede na odločbo CSD

Ministrstvo je tako sprejelo sklep, da bodo v letošnjem letu do pet dni dodatnega plačanega dopusta upravičeni očetje, ki:

so ali niso koristili dosedanjih 15 dni plačanega dopusta,

njihovi otroci še niso dopolnili treh let,

niso koristili več kot 50 dni neplačanega dopusta.

IZOBRAŽEVANJE

Spletna trgovina

Imate svoje podjetje, ki še nima spletne trgovine? Svoje posle razširite tja, kjer vas bo opazilo največ ljudi - na splet.

Več informacij

"Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se je sedaj delno preoblikovala v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati," dodajajo na MDDSZ. Ta pravica - neplačan očetovski dopust - se namreč lahko koristi samo do dopolnjenega 3. leta otroka.

Očetje, ki jim bo pripadala nova pravica, pa bodo lahko, kot pravi spremenjeni zakon, dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta koristili dokler otrok še ne bo zaključil prvega razreda osnovne šole.

Nova ureditev velja tudi za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2016).

Kako koristiti dodatni plačani očetovski dopust?

Prvih 15 dni plačanega očetovskega dopusta mora oče izkoristiti do dopolnjenega 6. meseca starosti otroka.

Neplačan očetovski dopust, ki ga po letu 2018 ne bo več - o tem si lahko preberete v prispevku Plačani očetovski dopust: boste ob petnajst dodatnih dni? - lahko očetje koristijo do dopolnjenega 3. leta starosti otroka.

Dodatnih 5 dni plačanega dopusta, ki so ga očetje dobili z letošnjim letom, in še po pet dni, ki jih bodo dobili v letih 2017 in 2018 pa bodo lahko očetje koristili po izteku celotnega starševskega dopusta (običajno pri 11. mesecih otroka) vendar do zaključka otrokovega prvega razreda osnovne šole.
To bo sicer veljalo le za tiste očete, ki niso in ne bodo koristili (celotnega) neplačanega dopusta (v letu 2016 50 dni, v letu 2017 25 dni, v letu 2018 pa ga ne bo več).

Po tej analogiji bodo lahko očetje, katerih otroci v letu 2017 in 2018 še ne bodo stari tri leta in niso ter ne bodo koristili neplačanega dopusta, računajo na skupaj dodatnih 15 dni plačanega očetovskega dopusta.

Prikaži zapisov

Išči:

Plačan očetovski dopust do otrokovega 6. meseca oSkupaj dodatni plačani očetovski dopust po otrokovih 11. mesecih in do konca 1. razreda OŠNeplačani očetovski dopust do otrokovega 3. leta
201615550
2017151025
201815150

Prikazujem 1 do 3 od 3 zapisov

Pred.Nasl.

Kako do dodatnega plačanega očetovskega dopusta?

Uveljavljate ga na pristojnem CSD, zanj prejmete odločbo. "V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za dodatnih pet plačanih dni, ki jih oče porabi v strnjenem nizu. Po izrabi oče sporoči datum na CSD zaradi izplačila nadomestila," pravijo na MDDSZ.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/07/dodatni-placani-ocetovski-dopust-2016/