O-STA

Gorenjska banka v javni ponudbi prodala vse nove delnice in zbrala 13 milijonov evrov dodatnega kapitala

V Kranju, 11. januarja - V sredo, 6. januarja, se je iztekel drugi vpisni krog v postopku

dokapitalizacije Gorenjske banke, ki se je s prvim vpisnim krogom pričela 16. decembra 2015. V

obeh krogih dokapitalizacije so bile prodane vse na novo izdane delnice. Gorenjska banka je na ta

način zbrala 13.000.060 evrov dodatnega kapitala in tako izpolnila zahtevo regulatorja.

Dokapitalizacija Gorenjske banke je skladno s sklepom uprave, odločbo Agencije za trg vrednostnih

papirjev in prospektom potekala v dveh krogih, in sicer od 16. decembra 2015 do 6. januarja 2016.

Predmet ponudbe je bilo 56.522 novih delnic po ceni 230 evrov za delnico v skupni emisijski

vrednosti 13.000.060 evrov.

V obeh krogih je sodelovalo 9 vlagateljev, ki so vpisali in vplačali vse ponujene delnice.

Po prvem vpisnem krogu, v katerem so na podlagi prednostne pravice lahko sodelovali le obstoječi

delničarji, je 5 vlagateljev vpisalo in vplačalo 2.669 oziroma 4,7 odstotka vseh delnic, ki so bile

predmet ponudbe. V drugem vpisnem krogu, ki se je iztekel 6. januarja 2016, so 4 vlagatelji skupaj

vpisali in vplačali vseh 53.853 delnic v skupni emisijski vrednosti 12.386.190 evrov

Med vsemi vlagatelji je daleč največ, kar 53.768 delnic v skupni vrednosti 12.366.640 evrov, v drugem

krogu vpisala in vplačala AIK banka iz Srbije. S 13,9-odstotnim deležem je tako postala drugi največji

delničar Gorenjske banke.

AIK banka je bila ustanovljena leta 1976, kot univerzalna komercialna banka pa posluje od leta 1993

dalje. Znotraj srbskega bančnega sistema velja za eno najbolj stabilnih, likvidnih in donosnih bank. V

Srbiji ima 5,9-odstotno tržni delež, kar jo uvršča na 6. mesto med 29 bankami, ki delujejo v Srbiji.

Ugledna mednarodna revija International Banker jo je v letu 2015 izbrala za najboljšo srbsko banko.

Gorenjska banka je že pričela s postopki za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, prav

tako bo v prihodnjih dneh Klirinško depotni družbi posredovala nalog za izdajo novih delnic. Te bodo

predvidoma še v tem mesecu vpisane na trgovalne račune vlagateljev.

Delniški kapital Gorenjske banke, ki skupaj z na novo izdanimi delnicami obsega 387.938 navadnih

delnic, bo tako v lasti 485 lastnikov, med katerimi ima največji delež še vedno družba Sava, d.d. (37,6

%), s 13,9 odstotki delnic pa ji sledi AIK banka. Med večjimi delničarji Gorenjske banke so še

Zavarovalnica Triglav (4,1 %), DUTB (3,8 %) ter Banka Sparkasse in Erste Group Bank (obe po 2,6 %).