O-STA

Fizična oseba z dejavnostjo - primerjava z s. p.

Fizična oseba z dejavnostjo v primerjavi s samostojnim podjetnikom (ustanovitev s. p.) opravlja poklicno dejavnost, s. p. pa opravlja gospodarsko dejavnost. Med njima je temeljna razlika ta, da s. p. pri vpisu v Poslovni register Slovenije lahko navede različne in poljubne dejavnosti, ki jih bo dejansko opravljal in bo zanje izdajal račune. Fizične osebe z dejavnostjo pa ne morejo prijaviti katerekoli dejavnost, saj so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, da lahko registrirajo status fizične osebe z dejavnostjo, določeni v zakonodaji.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Če želite ob redni zaposlitvi dodatno delati in zaslužiti, morate poznati različne oblike dela in kako so obdavčene. Na seminarju vam predstavimo vse oblike dela, ki jih ponuja slovenska zakonodaja, in vas seznanimo z njihovimi obdavčitvami.

Več informacij

Za s. p. več različnih dejavnosti, fizični osebi z dejavnostjo le eno

Postopek za spremembo dejavnosti je pri samostojnem podjetniku enostaven in brezplačen, kar pomeni, da lahko samostojni podjetnik dejavnosti kadarkoli spremeni, jih doda ali izbriše. Fizične osebe z dejavnostjo ne morejo prijaviti katerekoli dejavnost, saj je njihova izbira dejavnosti določena s strani posameznega ministrstva.

Ministrstva, kot je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali Ministrstvo za kulturo fizičnim osebam z dejavnostjo, izdajo odločbo o opravljanju posamezne dejavnosti. V primeru, da fizična oseba z dejavnostjo ne želi več opravljati dela na podlagi statusa fizične osebe z dejavnostjo, lahko svoj trenutni status izbriše iz poslovnega registra oziroma ga t. i. zapre.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Na primer, samostojni športni delavec lahko z vpisom v Razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev opravlja specializiran poklic le na področju te dejavnosti. O fizičnih osebah in njihovih dejavnostih smo že pisali v prispevku Fizična oseba, ki opravlja dejavnost: predstavitev pogojev za štiri dejavnosti.

Samostojni podjetnik pa, na primer, pri vpisu v poslovni register za registracijo s. p. za kiosk s hrano vpiše vsaj tri šifre dejavnosti. Več o registraciji s. p. ali d. o. o. za kiosk s hrano, si lahko preberete tukaj.

Fizična oseba z dejavnostjo in načini registracije dejavnosti

Fizična oseba z dejavnostjo se od s. p. razlikuje tudi po načinu registracije dejavnosti. Pri vpisu v Poslovni register Slovenije morajo vse podatke, ki jih za potrebe obdavčitve potrebuje Finančna uprava RS takoj ali najpozneje v osmih dneh po vpisu v register, sporočiti enemu izmed finančnih uradov. Fizične osebe z dejavnostjo registracijo svoje dejavnosti oziroma poklicno dejavnost opravijo le osebno. To pomeni, da lahko le osebno oziroma z dejanskim dokumentov dejavnost prijavijo na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Davčni upravi RS ter Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Fizična oseba z dejavnostjo mora finančnemu uradu sporočiti podatke, ki jih na Finančni upravi RS ne pridobijo po uradni dolžnosti. Gre za podatke o:

· številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
· poslovnih enotah v tujini,
· kapitalskih naložbah doma in v tujini,
· plačilnih računih v tujini,
· povezanih osebah
· osebi, ki vodi poslovne knjige.

IZOBRAŽEVANJE

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Iz finančne perspektive Evropske unije lahko nepovratna sredstva prejmejo tudi majhna podjetja, če pripravijo ustrezen projekt in se na razpise pripravijo pravočasno.

Več informacij

Po podatkih finančne uprave samostojni podjetniki pri vpisu v Poslovni register Slovenije vse podatke, ki jih za obdavčitev potrebuje Furs, sporočijo enemu izmed finančnih uradov ali preko vstopnih točk VEM in spletno-informacijskega portala e-VEM. Na točki VEM podjetja DATAlahko vsak dan registrirate družbo z omejeno odgovornostjo (registracija d. o. o.), dejavnost samostojnega podjetnika (registracija s. p.) ali brezplačno spremenite podatke že ustanovljenih podjetij.

Fizična oseba z dejavnostjo v primerjavi z s. p. - zavarovanje in vrsta zavarovanj

Samostojni podjetnik, ki opravlja gospodarsko dejavnost, je v zavarovanje vključen po šifri podlage za zavarovanje:

· 005 - če izpolnjuje pogoje za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Fizična oseba z dejavnostjo oziroma poklicno dejavnostjo, pa je v zavarovanje vključena po šifri podlage za zavarovanje:

· 019 - če izpolnjuje pogoje za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/11/fizicna-oseba-ki-opravlja-dejavnost-primerjava-z-s-p/