O-STA

Zaposleni in spremembe v letu 2016

Vstop v novo leto 2016 je ob podjetnikih prinesel spremembe tudi za zaposlene in pri zaposlovanju. Zaposleni se lahko veselijo ugodnejše dohodninske lestvice za srednji razred in daljšega očetovskega dopusta, mladi in starejši brezposelni pa dodatnih ugodnosti za njihovo zaposlovanje.

O novostih za podjetnike in podjetja smo pisali v prispevku Novosti za podjetja in podjetnike v novem letu.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ali poznate vse zakone, ki jih kot podjetnik morate poznati? Na novem seminarju pregledamo osnove zakonodaje, nato pa z vami delimo izkušnje iz različnih inšpekcijskih pregledov ter vam zaupamo, na kaj vse morate biti pozorni, ko vas obišče inšpektor.

Več informacij

1. Sprememba dohodninske lestvice za 2016 in 2017.

S sprejemom nove novele Zakona za uravnoteženje javnih financ je vlada spremenila mejo med drugim in tretjim dohodninskim razredom. Ugodnost bodo občutili predvsem zaposleni, ki na mesec zaslužijo okoli 1,5-kratnika povprečne plače. Mejo med drugim in tretjim dohodninskim razredom je namreč dvignila iz 18.960,23 evra na 20.400 evrov. Kakšna bo razlika med letošnjo in dohodnino za prihodnje leto smo pisali v prispevku Izračun dohodnine: Koliko denarja vam bo v letih 2016 in 2016 podarila vlada? Spremembe bodo vplivale na plače zaposlenih od 1. januarja 2016 dalje, v prispevku Nov kalkulator za izračun plače - za davčno leto 2016 pa si že lahko izračunate, koliko več denarja boste zaradi spremenjene dohodninske lestvice prejeli sami. Olajšave za odmero dohodnine boso sicer ostale tudi v letošnjem letu enake, kot so bile lani.

2. Informativni izračun dohodnine za vse zavezance.

Zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) bodo od letos naprej vsi rezidenti Republike Slovenije ne glede na višino dohodka, ki se všteva v letno odmero dohodnine, prejeli informativni izračun dohodnine. Pri tem se ne bo, kot smo pisali v tem prispevku, več upošteval znesek dohodka. Informativni izračun dohodnine tako lahko pričakujejo tudi vsi tisti, katerih zaslužki niso presegli zneska splošne olajšave, zneska študentske olajšave ali pa ob pokojnini npr. niso zaslužili več kot 80 evrov. Še vedno ne bodo informativnega izračuna dohodnine prejeli normiranci, ki niso imeli dodatnega zaslužka.

IZOBRAŽEVANJE

Davčni obračun za normirance

Na delavnici samostojnim podjetnikom, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov (t. i. normirancem) pomagamo sestaviti davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za plačilo prispevkov za tekoče poslovno leto. Davčni obračun morajo vsi normiranci Finančni upravi RS oddati do 31. marca.

Več informacij

3. Zaposleni z minimalno plačo in neugodnimi urami dela na boljšem.

Dodatki za delo ob manj ugodnih urah in dnevih - ponoči, v nedeljo in ob praznikih, se zaradi spremembe definicije minimalne plače ne bodo več smeli vštevati v minimalno plačo ampak bodo morali biti plačani posebej. O tem smo podrobneje pisali v prispevku Minimalna plača: dodatki bodo plačani posebej, več o dodatkih za delo ob neugodnih urah in dnevih, ki jih večinoma določajo kolektivne pogodbe, pa si lahko preberete v prispevku Dodatki k plači tudi do 200 odstotkov urne postavke.

4. Strožji pogoji za upokojitev.

Letos se bodo starejši upokojevali po nekoliko strožjih pogojih, kot so se v letu 2015. Sprememba je bila pravzaprav pričakovana, saj se upokojitveni pogoji vsako leto usklajujejo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je bil sprejet leta 2012. Kot smo bolj podrobno pisali v prispevku Starostna pokojnina za 2016 s poostrenimi pogoji za upokojitev, bodo morale imeti bodoče upokojenke štiri mesece več pokojninske dobe in biti štiri mesece starejše, prav tako bodo morali biti za uveljavljanje pokojninske dobe brez dokupa za štiri mesece starejši bodoči upokojenci.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Zaposleni si mnogokrat želijo zaslužiti še kakšen dodaten evro. Kakšne oblike dela ponuja slovenska zakonodaja in kako so posamezne oblike dela obdavčene, vam predstavimo na seminarju.

Več informacij

5. Daljši plačani očetovski dopust.

Veliko prahu pa je dvignilo podaljšanje plačanega očetovskega dopusta, saj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sprva poslalo eno, nato pa drugorazlago kdo bo lahko daljši plačani očetovski dopust uveljavljal. Trenutno velja - vendar se lahko po nekaterih opozorilih definicija še spremeni - da imajo nedvomno namesto 15 že 20 dni plačanega očetovskega dopusta očetje otrok, rojenih po 1. januarju 2016, če niso koristili več kot 50 dni neplačanega dopusta, pa lahko dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta koristijo tudi očetje otrok, ki še niso dopolnili treh let. Kot že omenjeno, si lahko zadnjo razlago natančno preberete v prispevku Nova razlaga ministrstva za dodatni plačani očetovski dopust.

6. Nove olajšave za zaposlovanje starejših delavcev.

Podjetja, ki se bodo odločila v svoje vrste sprejeti starejšega zaposlenega, bodo lahko izkoristili ugodnosti, ki jih je prinesel Zakonu o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD). Kot smo pisali v prispevku Olajšave za zaposlovanje starejših delavcev bodo lahko delodajalci prihodnji dve leti v primeru zaposlitve starejšega od 55. let, ki je bil najmanj šest mesecev prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, uveljavljali oprostitev vseh prispevkov delodajalca za 24 mesecev.

7. Olajšave tudi pri zaposlovanju mlajših od 30. let.

Delodajalci bodo lahko dobili subvencijo tudi, če bodo zaposlili mlajše od 30. let, ki so bili pred tem vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in prihaja iz vzhodne Slovenije. Mlad zaposleni mora biti nato zaposlen najmanj 15 mesecev, vendar ni pomembno, ali za določen ali za nedoločen čas. Za ta čas lahko prejmejo 7.250 evrov subvencije, o tem pa smo že pisali v prispevku Subvencije za zaposlitev: delodajalcu za mlado brezposelno osebo 7.250 evrov.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/14/zaposleni-in-spremembe-v-letu-2016/