O-STA

Pridobivanje razvojne pomoči EU - vabljeni na konferenco

V okviru novega strateškega okvirja in Evropskega leta za razvoj 2015, Ministrstvo za zunanje zadeve v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju 3. februarja 2016 organizira konferenco,kjer bodo predstavljeni postopki in možnosti vključevanja podjetij v projekte razvojnega sodelovanja, tako v okviru razpoložljivih instrumentov razvojne pomoči EU kot tudi v okviru slovenske bilateralne razvojne pomoči.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Ciljate na nepovratna sredstva? Na kaj morate misliti, ko pripravljate projekt in kako se prijaviti na razpise, vam zaupamo tudi na našem brezplačnem seminarju.

Več informacij

Evropska komisija je leta 2014 predstavila nov strateški okvir za večjo vlogo zasebnega sektorja pri doseganju vključujoče in trajnostne rasti v državah v razvoju, kar ustvarja nove možnosti izkoriščanja potenciala zasebnega sektorja kot finančnega partnerja, izvajalskega agenta, svetovalca in posrednika.

Svetujemo in pomagamo vam pri pripravi poslovnega načrta in projektne dokumentacije za različne razpise - tudi mednarodne.
Pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Konferenca o pridobivanju razvojne pomoči EU

Konferenca se bo začela z razpravo med predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske banke in Ministrstva za zunanje zadeve na temo priložnosti in izzivov mikro, malih in srednje velikih podjetij k trajnostnemu razvoju. Razprava se bo osredotočila na ključne dejavnike, ki spodbujajo vključevanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v razvojno sodelovanje ob upoštevanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, novega strateškega okvira EU za krepitev vloge zasebnega sektorja v prizadevanjih za vključujočo in vzdržno rast ter kompetenc in položaja slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Udeleženci okrogle mize bodo spregovorili o priložnostih in izzivih, ki jih prinaša vključevanje teh podjetij v razvojno sodelovanje, zlasti v zvezi z večstranskimi instrumenti. Razpravljali bodo tudi o možnostih in izzivih ter izmenjali primere dobrih praks.

IZOBRAŽEVANJE

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Tudi mikro, majhna in srednja podjetja se lahko potegujejo in pridobijo nepovratna sredstva. Na delavnici vam povemo, kako si lahko vaše podjetje poveča možnost uspeha na razpisu in pridobi subvencijo za načrtovane investicije.

Več informacij

Po razpravi bo sledila delavnica, kjer bodo predstavniki Evropske komisije in Evropske investicijske banke vsem zainteresiranim predstavili instrumente, ki so na voljo slovenskim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, s poudarkom na procesih, dejavnostih in postopkih po posameznih fazah. Udeleženci se bodo lahko seznanili s pomembnimi vidiki sodelovanja na javnih razpisih Evropske komisije, kot so izbirna merila, postopki, sodelovanje z upravičenci iz okvirne pogodbe itd.

Zadnji del konference pa bo namenjen delavnici, kjer bodo Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Slovenska izvozna in razvojna banka, Center za mednarodno poslovanje in Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnost, razvoja, investicij in turizma predstavili možnosti in načine vključevanja v instrumente slovenskega bilateralnega razvojnega sodelovanja.

Pripravila: Špela Grošelj

VIR: MZZ

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/18/pridobivanje-razvojne-pomoci-eu-konferenca/