O-STA

Samostojni podjetniki: ne pozabite na letno poročilo!

Samostojni podjetniki imate čas do 31. marca 2016, da predložite letno poročilo za leto 2015. Letno poročilo minulega leta boste predali Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa bodo na Ajpesu uporabili za državno statistiko.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ali ste prepričani, da dejavnost opravljate s primerno obliko dela? Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili z različnimi oblikami dela in njihovimi obdavčitvami ter vam svetovali, katera oblika dela je najbolj primerna za dejavnost, ki jo želite opravljati.

Več informacij

Letno poročilo je priloga k davčnemu obračunu

Letno poročilo, ki ga boste morali predložiti samostojni podjetniki, se šteje kot priloga kdavčnemu obračunu. To pomeni, da vam letnega poročila ne bo potrebno poslati še na Finančno upravo RS, a boste morali v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Vas zanima več o letnem poročilu za samostojne podjetnike?
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Samostojni podjetniki lahko letno poročilo predložite izključno prek spletnega portala AJPES, podatke pa vnesete v spletno aplikacijoali jih uvozite kot XML datoteko. Format XML datoteke lahko oblikujete iz Excel preglednice, ki je objavljena na spletnem portalu.

Kako lahko kot samostojni podjetniki predložite letno poročilo, si podrobneje preberite tukaj.

Predložitev letnega poročila s KDP

Po podatkih Ajpesa lahko predložitev letnega poročila potrdite na dva načina, in sicer:

· s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali

· z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga pristojni izpostavi AJPES posredujete osebno ali po pošti s povratnico.

Namesto pooblastila priprava pooblastil

Letno poročilo lahko elektronsko podpiše tudi zakoniti zastopnik, a mora ta imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) evidentirano v Evidenci digitalni potrdil. Poročilo lahko podpiše tudi pooblaščena oseba zakonitega zastopnika, ki ima veljavno KDP evidentirano v sistemu Pooblastil AJPES.

V primeru, da imate veljavno KDP, a niste zakoniti zastopnik in nimate pooblastila za oddajo letnega poročila na AJPES, boste morali za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastila v sistemu Pooblastil. Podrobnejša navodila so dostopna tukaj.

Normiranci niso zavezani k oddaji letnega poročila

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov oziroma tako imenovani normiranci ne rabijo predložiti letnega poročila za javno objavo na Ajpesu. V primeru, da objavo na spletnem portalu vseeno želijo, se zanjo dogovorijo s pristojnimi na Ajpesu.

Samostojni podjetniki - letno poročilo morate predložiti do 31. marca 2016!

Klikni in deli

Računi odslej tudi v elektronski obliki

Letno poročilo, ki ga bodo samostojni podjetniki predložili agenciji AJPES, bo objavljeno na spletnem portalu. Po opravljeni storitvi javne objave poročila boste na podlagi računa posredovanega s strani AJPES morali plačati nadomestilo določeno s Tarifo.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec

Ste se odločili registrirati samostojno podjetje in poslovati z normiranimi odhodki, a niste prepričani, kaj to natančno pomeni? Na seminarju se vam posvetimo in vas seznanimo z zakoni, ki jih boste morali poznati kot 'normirani' samostojni podjetnik.

Več informacij

S 1. januarjem 2015 je AJPS pričel izdajati tudi elektronske račune. Vsem tistim, ki so ali še bodo poslali soglasje za prejemanje računov, bodo na Ajpesu poslali elektronske račune prek Uprave RS za javna plačila v spletno banko ali na elektronski naslov. Ostalim, ki ne bodo poslali soglasja za prejemanje računov, bodo račune prejeli v papirni obliki.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/19/samostojni-podjetniki-ne-pozabite-na-letno-porocilo/