O-STA

Odpravnina ob upokojitvi neobdavčena do 4.063 evrov

Odpravnina ob upokojitvi je še vedno neobdavčena do 4.063 evrov.

To pomeni, da se do tega zneska odpravnina ne šteje bodočemu upokojencu ne v dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, niti se do tega zneska od odpravnine ob upokojitvi ne plačajo prispevki za socialna zavarovanja.

Potrebujete davčno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Znesek odpravnine, ki se ne obdavči, je določen zUredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki jo je sprejela vlada RS.

Če pa se delodajalec odloči za izplačilo višje odpravnine ob upokojitvi od omenjenega zneska, se znesek, ki presega 4.063 evrov, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Ta znesek je tako vključen tako v dohodke, od katerih se plača dohodnina in prispevki za socialna zavarovanja.

Delodajalec mora delavcu, ki se upokojuje in je bil pri njemu zaposlen najmanj pet let, poZakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) izplačati odpravnino ali v višini dveh povprečnih plač v RS za pretekle tri mesece ali pa v višini dveh povprečnih mesečnih plač za zadnje tri mesece, če je slednje za delavca ugodneje. V obeh primerih hkrati velja, da je nedavčen in s prispevki neobremenjen le tisti del odpravnine, ki ne presega že omenjenega zneska 4.063 evrov.

Mogoče je, da je s kolektivno pogodbo, ki na ravni dejavnosti zavezuje delodajalca, določena tudi drugačna, običajno ugodnejša ureditev višine odpravnine, ki jo mora delodajalec ob upokojitvi izplačati delavcem.

Odpravnina ob upokojitvi v vsakem primeru neobdavčena le do 4.063 evrov

Četudi delavec pri delodajalcu ne bi bil zaposlen pet let, delodajalec pa se mu vseeno odloči izplačati odpravnino ob upokojitvi, je neobdavčen del pokojnine do 4.063 evrov.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Imate dobro idejo, s katero bi lahko vsaj nekaj malega zaslužili? Kako iz svojih prostočasnih aktivnosti ustvariti dodatne prihodke, vam povemo na seminarju!

Več informacij

Ob upokojitvi pa delavec ni upravičen do odpravnine, če se po upokojitvi znova zaposli ali če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1. Ta člen določa odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti. Do odpravnine ob upokojitvi ni upravičen tudi v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Ob delni upokojitvi pa je upravičen le do delne odpravnine.

VIR: Furs

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2016/03/04/odpravnina-ob-upokojitvi-neobdavcena-4-063-evrov/