O-STA

Kje so podjetnike lani lovili inšpektorji?

Inšpektorji so pregledali in objavili, kako uspešni so bili lani pri svojem delu. Plane so večinoma presegli, Inšpektorat RS za delo pa, na primer, ni mogel opraviti poostrenega nadzora v zdravstveni dejavnosti "zaradi še vedno nejasne razmejitve pristojnosti med nadzornimi organi - Zdravstvenim inšpektoratom RS", podobno pa se jim je zgodilo tudi v športnih klubih "zaradi nejasne oziroma neusklajene zakonodaje".

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Inšpektorji so vedno bolj dejavni, še posebej pa se odzivajo na vse prijave. Čeprav niste naredili ničesar narobe, se je na njihov obisk smiselno pripraviti, da bo potekal mirno in brez zapletov.

Več informacij

Delovni inšpektorji na gradbišča, v pekarne, v medijske hiše in k odvetnikom

Delovni inšpektorji so opravili 2.422 nadzorov s področja varnosti in zdravja pri delu in 1.833 nadzorov s področja delovnopravne zakonodaje; še 405 pregledov so opravili, kjer področja niso posebej navedli. Usmerjene akcije so delovni inšpektorji opravili na gradbiščih, v javnih zavodih, ki se ukvarjajo z umetniškim uprizarjanjem, v medijskih hišah, pekarnah, v dejavnosti prometa in pri odvetnikih.

Skupaj so sicer prejeli še 6.618 prijav, prednostno pa so obravnavali tiste, pri katerih je bila večja verjetnost, da bodo zaradi neposredne ogroženosti življenj delavcev, omogočanja dela tujcu brez ustreznih dokumentov, zaradi dela na črno, dela otrok ali dela na podlagi civilnopravnih pogodb v nasprotju z njihovim namenom, izrekel prepoved opravljanja dela ali ko so bile kršene pravice večjemu številu delavcev. Skupaj z vsemi drugimi področji dela, ki jih posebej ne omenjamo, so delovni inšpektorji lani uvedli 2.847 prekrškovnih postopkov.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Delovni inšpektorji radi preverijo, ali imajo vaši zaposleni opravljeno izobraževanje iz zdravja in varnosti na delovnem mestu. Imeti ga morajo vsi, ki delajo za vas, ne glede na pravno podlago, hkrati pa morate vi in vaši zaposleni izobraževanje redno ponavljati.

Več informacij

Trinajst kršiteljev spregledalo 21,8 milijona evrov dodatnih dajatev!

Učinkoviti so bili tudi finančni inšpektorji iz Finančne uprave RS, saj so načrtovano število nadzorov presegli za 12 odstotkov, a so odkrili nekoliko manj dodatnih davčnih obveznosti (93 odstotkov od načrtovanih). Na področju davkov in sive ekonomije so opravili 5.825 nadzorov in zaračunali dodatnih 76,6 milijona evrov davčnih obveznosti, v 114 davčnih preiskavah pa so zaračunali 19,6 milijona evrov dodatnih davčnih obveznosti. Mednarodne transferne cene so pregledali trinajstkrat in pri tem obračunali kar 21,8 milijona evrov dodatnih dajatev ter ugotovili za 31,1 milijona evrov drugih posrednih finančnih učinkov.

V letu 2015 so posebej načrtovali nadzore na področju davka na dodano vrednost (DDV), davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, davka od dohodkov pravnih oseb in iz dejavnosti, poslovanja z davčnimi oazami ter obravnavo tistih fizičnih oseb, ki trošijo nesorazmerno s svojimi prijavljenimi dohodki. Vnaprej so načrtovali tudi nadzore nad carinami in trošarinami ter igrami na srečo - skupaj so izvedli 337 nadzorov trošarin, carin in okoljskih dajatev ter obračunali dobrih 585 tisoč evrov dodatnih obveznosti, 350-krat pa so pregledali tudi prireditelje iger na srečo. Ob dodatnih obveznostih so finančni inšpektorji kršiteljem spisali še za 3,1 milijona evrov glob.

Tržni inšpektorji vzorčili predmete in nadzirali cel kup stvari

V letu 2015 niso počivali niti na Tržnem inšpektoratu RS. Prejeli so 6.288 prijav in uvedli 4.502 prekrškovna postopka.

Vnaprej pa so, med drugim, načrtovali in izvedli nadzor nad čezmejnim opravljanjem obrtnih dejavnosti, nadzor nepoštenih poslovnih praks in nepoštenih pogodbenih pogojev, nadzor oglaševanja in prodaje tobačnih izdelkov ter prodaje pirotehničnih izdelkov, nadzor dela pri gostincih, trgovcih in obrtnikih, oznake novih vozil v salonih, nadzirali so potrošniške kredite, prodajo na daljavo in označevanje cen. Posebno pozornost so namenili tudi preverjanju ustreznosti otroških igral, opreme, vrvic in vezalk na otroških oblačilih ter tekstila. V načrtu so imeli, a niso izvedli, še nadzor pripomočkov za učenje plavanja in vodnih igrač, nadzor športnih storitev na reki Soči ter vzorčenje igrač na daljinsko upravljanje.

VIR: Poročilo o izvedbi strateških usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2016/03/04/kje-podjetnike-lani-lovili-inspektorji/