O-STA

Za boljše zdravje na delovnem mestu

Imate idejo, kako inovativno promovirati zdravje na delovnem mestu? V okviru projekta "Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu" bo organiziran natečaj, ki išče inovativne projekte, ki bi vplivali na zdravje na delovnem mestu.

Natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu je brezplačen, z njim pa želijo organizatorji - Združenje delodajalcev s partnerji - izpostaviti in nagraditi najboljše ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu tako na regionalnem kakor tudi na nacionalnem nivoju.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Usposabljanje Varstvo in zdravje pri delu je zakonska obveznost za vse delojemalce, od študentov naprej!

Več informacij

Kako lahko sodelujete pri promociji za boljše zdravje na delovnem mestu?

Opišite ukrep promocije zdravja na delovnem mestu v vašem podjetju, ki je po vašem mnenju najbolj inovativen. Da uspešno oddate ukrep, morate izpolniti vsa polja spletnega obrazca, razen zadnjega (Priloge). Na natečaj lahko prijavite več ukrepov, v tem primeru morate obrazec izpolniti za vsak ukrep posebej.

Strokovna komisija bo izbrala najboljše ukrepe na regionalnem nivoju in izmed teh še absolutnega zmagovalca. Ocenjevalo se boinovativnost, posplošljivost, učinkovitost,zahtevnost implementacije in uporabno vrednost posameznih ukrepov.

Podjetja z najboljšimi ukrepi bodo prejela priznanja, vsi zmagovalni ukrepi pa bodo predstavljeni v brošuri, izdani v okviru kampanje. Najboljši ukrep na nacionalnem nivoju bo predstavljen tudi na nacionalnem strokovnem posvetu.

Opise ukrepov lahko oddate najkasneje do 31.marca 2016.

Spomnimo, to so temeljna načela pri izvajanju ukrepov, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1):

· izogibanje nevarnostim;
· ocenjevanje tveganj;
· obvladovanje nevarnosti pri viru;
· prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela);
· prilagajanje tehničnemu napredku;
· nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
· razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
· dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
· dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Delodajalci, imate idejo, kako promovirati zdravje na delovnem mestu?

Klikni in deli

Pisarniška joga? Zakaj pa ne!

Dandanes je zaslediti tudi trend, da se podjetja odločajo za nekaj minutno gibanje zaposlenih med delom, nekateri pa v ta namen vnašajo tudi nekaj zabave na delovno mesto (kot so miza za namizni tenis in podobno). Pojavil se je tudi izraz pisarniška joga, ki je postala popularna vadba med delavci, splošno znano pa je, da z večjim dotokom kisika v možgane, kar dosežemo z gibanjem, lažje in bolje delamo. Učinki so tako fizični (lajšanje bolečin, boljša prekrvavitev) kot psihični (boljša pozornost, koncentracija itd.).

Ker vemo, kako pomembna sta varnost in zdravje na delovnem mestu, smo o tem za vas pripravili še nabor člankov sorodnih tem, o katerih smo že pisali:

· Promocija zdravja na delovnem mestu zanima tudi inšpektorje
· Varnost in zdravje pri delu: Nasilje v službi vse pogostejši dejavnik tveganja
· Na kratko: kako in s katerimi ukrepi mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu?
· Varnost in zdravje pri delu in samozaposlene osebe
· Izpit iz varnosti in zdravja pri delu tudi za študente in dijake

Preberite tudi Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Vir: Zdravi in uspešni

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/03/24/za-boljse-zdravje-na-delovnem-mestu/