O-STA

Na vidiku ugodne subvencije za podjetnike

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo seznam predvidenih razpisov v letu 2016. Razpisane subvencije v skupni vrednosti znašajo 333,5 milijona evrov in so razdeljene po različnih področjih.

Največ subvencij bo namenjenih prav za področje podjetništva in konkurenčnosti: 122.049.000 evrov skupaj (6.949.000 evrov EU nepovratna sredstva in 600.000 evrov integralna nepovratna sredstva ter 114.500.000 evrov EU povratna sredstva). Ostale subvencije pa bodo namenjene še za sledeča področja: lesarstvo, internacionalizacija, turizem, regionalni razvoj in socialno podjetništvo.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Več o prijavah na razpise, običajnih razpisnih pogojih in na kaj morate biti pozorni pred oddajo prijave izveste na našem seminarju!

Več informacij

Subvencije za podjetja

Eden od ključnih ciljev strategije Evrope 2020 je podjetništvo in samozaposlitve pri dvigu gospodarske rasti in doseganju trajnostnega razvoja. Zato tudi razpisi v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v največji meri spodbujajo podjetništvo.

V kolikor ste šele v prvi razvojni fazi ustanovitve podjetja bodo za vas primerne subvencije iz "Spodbude za zagon podjetij P2". Razpisane bodo tudi subvencije za razvoju inovativnih idej v podjetjih s potencialom hitre rasti. Razpisi bodo spodbujali tudi zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ter možnost pridobitve neposrednih kreditov Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri, ki bo omogočala lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja za mikro in mala podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi malim in srednjim podjetjem (MSP) v obliki kreditov in nepovratnih sredstev.

IZOBRAŽEVANJE

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Ob prijavi na razpise običajno potrebujete tudi dober poslovni načrt. Pri nas si ga lahko pripravite pod vodstvom mentorja v štirih urah.

Več informacij

Subvencije za razvoj socialnega podjetništva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letošnjem letu namenilo 2.018.000 evrov skupnih subvencij (1.718.000 evrov EU nepovratna sredstva in 300.000 evrov integralna nepovratna sredstva) za razvoj socialnega podjetništva.

Minister Zdravko Počivalšek namreč izpostavlja, da želijo pospešiti razmah socialnega podjetništva, saj v Sloveniji še ni dovolj razvit. V Evropi socialno podjetništvo ustvari skoraj 7 odstotkov BDP, v Sloveniji pa komaj 1 odstotek BDP. Socialna podjetja bodo zato lahko kandidirala za subvencije za izvajanje javnega razpisa za mentorske sheme za socialna podjetja, namenjenega socialnim podjetjem v njihovi (pred)inkubacijski fazi. To so mentorstva v okviru podpornih okolij, in sicer za ranljive ciljne skupine, kot so mladi, starejši in ženske. Obenem bodo lahko kandidirali za pridobitev subvencij za transnacionalno delovanje na področju socialnega podjetništva s ciljem izmenjave izkušenj in dobrih praks v Sloveniji in EU. Subvencije bodo namenjene tudi podpori start up fazi oz. zagonu socialnih podjetij z namenom krepitve sektorja, ustvarjanja delovnih mest, vzdržnosti projektov in zagotavljanja dolgoročnih zaposlitev.

Objava razpisov bo potekala tekom celega leta, prav tako pa bodo subvencije na voljo tudi v letu 2017. Več informacij o prihajajočih razpisih in subvencijah lahko pridobite na naši podstrani o razpisih.

Pripravila: Nastia Flegar

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo javni razpisi podjetništvo svetovanja

Oznakeavtorski članki evropska sredstva javni razpisi krediti podjetništvo socialno podjetništvo subvencije

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/03/30/na-vidiku-ugodne-subvencije-za-podjetnike/