O-STA

Banka Slovenije: Gorenjska banka odpravila potencialni notranji kapitalski primanjkljaj

Kranj, 5. aprila - Danes je Gorenjska banka prejela Odločbo, s katero Banka Slovenije ugotavlja, da so bile kršitve, ugotovljene v Odredbi z dne 26. februarja lani, odpravljene. Gorenjska banka je namreč z notranjimi ukrepi in uspešno dokapitalizacijo v celoti odpravila ugotovljeni potencialni kapitalski primanjkljaj ter tako izpolnila zahteve regulatorja.

Kot je znano, je Banka Slovenije dne 26. februarja 2015 izdala Odredbo, s katero je Gorenjski banki naložila izvedbo ukrepov za odpravo potencialnega primanjkljaja notranjega kapitala v višini 58 milijonov evrov.

Na tej osnovi je Gorenjska banka pripravila in izvedla podroben načrt notranjih ukrepov, s katerimi je do konca leta 2015 ugotovljeni potencialni kapitalski primanjkljaj zmanjšala za 44,9 milijona evrov, preostali del ugotovljenega primanjkljaja pa je odpravila z uspešno izpeljano dokapitalizacijo v skupnem znesku 13 milijonov evrov.

Banka Slovenije tako v svoji Odločbi, ki jo je izdala 31. marca 2016, ugotavlja, "da so bile kršitve, ugotovljene v Odredbi o odpravi kršitev št. BPH-24.50-026/13-017 z dne 26. 2. 2015, ki jo je Banka Slovenije izdala Gorenjski banki d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, odpravljene."

Količnik kapitalske ustreznosti Gorenjske banke je na zadnji dan leta 2015 znašal 17,9 odstotka, ob upoštevanju zneska uspešno izvedene dokapitalizacije pa bi dosegel 19,4 odstotka, kar jo uvršča med banke z višjim deležem kapitala.

Banka tudi sicer posluje uspešno. Po nerevidiranih podatkih je lani ustvarila za 15,8 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja ter 3,2 nerevidiranega čistega dobička. Oblikovala je za 11,6 milijona evrov oslabitev in rezervacij. Delež nedonosnih kreditov je zmanjšala za 7 odstotnih točk; ta je bil ob koncu lanskega leta 17,3-odstoten. Dobra 2,1 milijona evrov čistega dobička pa je banka navkljub nizkim oziroma negativnim obrestnim meram ter šibki kreditni rasti ustvarila tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta.