O-STA

Firma ali ime podjetja ključna za ugled podjetja

Vsak podjetnik ve, da je dobra firma oziroma ime podjetja pomembna pri poslovanju na konkurenčnem trgu, kot ga poznamo danes. Ime predstavlja vašo podjetniško znamko in njen stik s poslovnim svetom. Ime mora biti v prvi vrsti všeč vam, kljub temu pa morate vedno imeti v mislih, da ga bodo uporabljali in izgovarjali drugi, zato je pomembno, da je firma za trg privlačna, lahko izgovorljiva, ne vsebuje težavnega črkovanja, ima pomen in je hitro zapomnljiva oziroma prepoznavna.

Vsekakor ni odveč, če za nasvet o izbiri najbolj ustreznega imena za vaše podjetje povprašate Datine strokovnjake, spremembo imena pa lahko opravite tudi na naši VEM točki.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt

Veste, kako do kakovostnega podjetniškega načrta? Poznate svoje cilje in poslanstvo? Veste, kdo so vaši konkurenti in kupci? Vse to na Datinem brezplačnem seminarju o poslovnih načrtih!

Več informacij

Čeprav smo o izbiri firme oziroma imena za podjetje na Dati že mnogokrat pisali, sepodjetnikom največkrat zatakne ravno pri izbiri imena, tokrat pa izpostavljamo nekatere izjeme, ki veljajo pri izbiri imena za vaše podjetje.

Ste zadovoljni z izbiro svojega imena podjetja? Veste, kaj vse gre pri izbiri lahko narobe?

Klikni in deli

Ime podjetja se mora od drugih razlikovati, v nasprotnem primeru pa lahko registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register oziroma podjetje, ki je že registrirano s podobnim imenom, lahko od vas zahteva opustitev firme, njen izbris in odškodnino. Pred registracijo preverite ime (firmo) v poslovnem registru.

Ime podjetja oziroma firma mora vsebovati dolgo ime (fantazijsko ime, dejavnost, d. o. o), kratko ime, ki ne vsebuje navedbe dejavnosti, pa ni obvezno.

Če želite, da firma vključuje besedo Slovenija, se obrnite na vlado!

· Besedo Slovenija ali njene izpeljanke (Slo, .si) in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski).

· Kljub prejšnjemu določilu se lahko brez soglasja uporablja končnica .si, če firma vsebuje le domeno.

· Ime podjetja ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.

· Firma lahko vsebuje tudi tuje besede in tuje črke, v slovenskem jeziku pa morata biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe. Dovoljene so črke X, Y, W in Q.

· Če je družbenik podjetja oseba (pravna ali fizična), ki ima v imenu tuje črke, ki vsebuje besede v tujem jeziku, je dovoljena uporaba takega imena.

· Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra ali ministrice, pristojnega za javno upravo.

· Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Ste vedeli, da:

· ime firme lahko vnaprej rezervirate?

· ime podjetja lahko poleg slovenske abecede vključuje tudi tuje črke?

· se ime podjetja lahko tudi zavrne?

Razmišljate o ustanovitvi podjetja in imate v zvezi s tem številna vprašanja ali se vam porajajo določene polemike? Za vas organiziramo podjetniško izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, na voljo pa smo vam tudi za individualna svetovanja na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo izobraževanja podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki firma ime podjetja poslovna identiteta prepoznavnost privlačnost imena sprememba imena točka vem ugled

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/05/firma-ime-podjetja-kljucna-za-ugled-podjetja/