O-STA

Če imate popoldanski s. p., vam pri delu lahko pomagajo družinski člani

Tako kot lahko družinski člani pomagajo samozaposlenim ali mikrodružbam, lahko družinski člani pri delu pomagajo tudi, če imate popoldanski s. p.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Znate izstaviti račun ali uveljaviti strošek nakupa avtomobila in druge opreme? Ste seznanjeni z vsemi roki oddaj dokumentov, katerih podjetnik ne sme zamuditi? Veste, kako postati zavezanec za DDV? Pridite na Datin seminar in vse vam bo jasno!

Več informacij

Uredbo kratkotrajnih del uzakonja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon ne razlikuje med različnimi oblikami zavarovanja samostojnih podjetnikov, kar pomeni, da sekratkotrajno delo družinskega člana lahko opravlja tudi pri popoldanskem s. p.

Med dela, ki ne štejejo za delo na črno in jih posameznik opravlja brezplačno, so kratkotrajna, nujna ter različne oblike dobrodelnih del (karitativno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljstvo ...).

Kratkotrajno delo pomeni brezplačno opravljanje dela v mikro družbi (d. o. o.), zavodu ali pri samozaposleni osebi, pri čemer število zaposlenih za vsako obliko posebej ne presega deset oseb.

Popoldanski s. p. in pomoč družinskih članov

Mikro družba ali zavod morata imeti vsaj enega zaposlenega, da lahko oseba pri njiju opravlja kratkotrajno delo.

Popoldanskemu s. p. lahko pomagajo tudi družinski člani!

Klikni in deli

Posameznik, ki opravlja kratkotrajno delo, je lahko v delovnem razmerju, brezposeln ali upokojen, delo pa ne sme presegati 40 ur mesečno.

Delo lahko opravlja:

· zakonec, zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika oziroma solastnika mikrodružbe/zavoda/samozaposlene osebe ali

· zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe/zavoda/samozaposlene osebe ali

· oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe/zavoda/samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena ali

· starši in otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe/zavoda /samozaposlene osebe.

Obveza delodajalca kratkotrajnega dela

Delodajalec kratkotrajnega dela ne rabi priglasiti pri upravni enoti, mora pa sam voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. Evidenca mora vsebovati osebno ime, naslov in davčno številko osebe, uro začetka in konca opravljanja kratkotrajnega dela po dnevih ter skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela v posameznem mesecu.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Razmišljate o samozaposlitvi? Kaj se vam v vaši situaciji najbolj izplača - varnost stalne zaposlitve ali večji prihodek samozaposlitve?

Več informacij

Delodajalec mora osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prijavi jo z obrazcem M12. Več: Kateri družinski člani lahko podjetniki pomagajo pri delu?

Vir: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki delo na črno kratkotrajna dela pomoč družinskega člana popoldanski s.p. preprečevanje dela na črno

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/06/ce-imate-popoldanski-s-p-vam-pri-delu-lahko-pomagajo-druzinski-clani/