O-STA

Bela knjiga o pokojninah: mladi, upokojevanje vas čaka pri 67 letih

Bela knjiga o pokojninah ohranja 40 let delovne dobe, medtem ko se upokojevanje zvišuje na 67 let. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ob tem izpostavlja, da so spremembe pomembne predvsem za mlade, ki se še izobražujejo ali pa ravno vstopajo na trg delovne sile.

IZOBRAŽEVANJE

Potni nalogi

Ste se že kdaj vprašali kdaj in kako sestaviti potni nalog? Katere stroške lahko uveljavljate? Ali si lahko povrnem stroške nočitve? Ali moram za vsako pot posebej napisati potni nalog? Ali ima podjetje lahko službeno vozilo in katere stroške si lahko uveljavljam? Na vsa ta vprašanja boste dobili odgovore na Datinem izobraževanju Potni nalogi.

Več informacij

Upokojevanje v številkah

· Upokojevanje nas čaka z izpolnitvijo temeljnih pogojev. Ta predvideva starost 67 let z dopolnjenimi 15 leti zavarovalne dobe.

· Pokojninsko osnovo za izračun pokojnine naj bi podaljšali z veljavnih 24 na 34 zaporednih najugodnejših let.

· Upokojevali naj bi se leto ali dve pozneje kot po trenutni zakonodaji. Nihče naj ne bi delal več kot 40 let.

· Višina usklajevanj se določi različno v treh obdobjih. Pokojnine se v prehodnem obdobju prvih deset let usklajujejo v višini 60 odstotkov rasti povprečne plače in 40 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov. V drugem desetletju po reformi se usklajujejo v višini 30 odstotkov rasti povprečne plače 70 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov Po preteku prehodnega obdobja se pokojnine usklajujejo v višini rasti cen življenjskih stroškov.

· Bela knjiga o pokojnini predvideva tudi zvišanje razmerja med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo (med vrednostjo najnižje in najvišje povprečne točke) na 1:5.

· Bonus za delo po dopolnitvi 40 let zavarovalne dobe.

· Ženske in moški bodo pri pogojih izenačeni.

Bela knjiga o pokojninah bo vplivala predvsem na mlade, ki zdaj vstopajo na trg delovne sile!

Klikni in deli

Upokojevanje: predlogi bele knjige

· Ukinitev posebnih olajšav, s katerimi se posameznikom omogoča zniževanje osnove za plačilo prispevkov in zvišanje najnižje osnove za obračun prispevkov.

· Uvedba posebnega namenskega davka na kapital, ki bi se preusmeril v prispevek države k financiranju pokojninske blagajne.

· Ureditev dvojnega statusa upokojencev (status zavarovanca ob hkratnem statusu upokojenca) na način, da se jim omogoči opravljanje dela po upokojitvi in hkratno prejemanje polne pokojnine, ko izpolnijo "polno" upokojitveno starost in ob pogoju, da plačujejo polne prispevke.

· Postopen dvig upokojitvenih pogojev, in sicer tako starosti kot tudi zavarovalne dobe. Starostno upokojitev se izjemoma omogoči pri nižji starosti ob pogoju višje dopolnjene zavarovalne dobe.

· Črtajo se pravice do dela vdovske pokojnine, do letnega dodatka ter do predčasnega upokojevanja (in s tem sistem malusov).

· Invalidsko zavarovanje: novi sistem ne bi poznal več III. kategorije invalidnosti. Vsi zavarovanci, ki bi lahko delali v svojem poklicu s polnim ali krajšim delovnim časom, vendar pa ne bi bili več zmožni za delo, na katerem so delali pred nastankom invalidnosti, pa bi imeli pravico do poklicne rehabilitacije.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Hobi ali ideja lahko postanejo resničnost! Če imate priljubljen prostočasni konjiček, ga z našo pomočjo lahko ponesete v poslovne vode. Preverite, kako, na našem brezplačnem seminarju!

Več informacij

· Pravica do invalidske pokojnine mora biti skrajni ukrep invalidskega zavarovanja, ki sledi prilagoditvam definicije invalidnosti, poleg tega pa se invalidska pokojnina omogoča dolgotrajno brezposelnim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

· Ločitev davčnih olajšav za kolektivno in individualno zavarovanje in uvedba sistema "matching contribution" z dodatnim prispevkom države za najranljivejše kategorije zavarovancev.

· Uvedba sistema, po katerem bi zavarovanec in delodajalec obvezno sofinancirala dodatno pokojninsko zavarovanje. Obveznosti vključitve se določi na način, da se morajo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključiti vsi zaposleni, če je vzpostavitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja dogovorjena med socialnimi partnerji, ki v panogi pokrivajo npr. več kot 60 ali 70 odstotni delež ali pa na način, da se morajo v dodatno pokojninsko zavarovanje vključiti vsi zaposleni, ki pa imajo možnost izstopa (opt out), če ne želijo sofinancirati dodatnega pokojninskega zavarovanja ali so starejši in dodatno pokojninsko zavarovanje zanje ni več smiselno.

Ob današnji predstavitvi bele knjige o pokojninah so še izpostavili, da je ta še posebej pomembna za mlade, ki še študirajo oziroma so pred kratkim vstopili na trg delovne sile. Uvodoma so prestavili še demografske podatke Slovenije, kritično je po mnenju ministrstva za delo še posebej staranje prebivalstva.

Vir: Ključne ugotovitve bele knjige o pokojninah

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki bela knjiga o pokojninah delovna doba enakost spolov mddzs pokojnine predčasna upokojitev upokojevanje zavarovalna doba

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/13/bela-knjiga-o-pokojninah-mladi-upokojevanje-pri-67-letih/