O-STA

Konkurenčnost: Mala in srednja podjetja gonilo Evrope

Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) je ob usmerjanju naložb v rast gospodarstva glavni cilj nove kohezijske politike Evropske komisije za obdobje 2014-2020.

V skladu z novo kohezijsko politiko Evropske unije (EU) morajo regije in države članice sicer svoje naložbe usmeriti v štiri ključna področja za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest:

· rast in inovacije,

· informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT),

· povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP),

· podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

IZOBRAŽEVANJE

Potni nalogi

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog? Katere stroške lahko uveljavljam? (kilometrina, dnevnice, parkirnine, cestnine, ...) Ali si lahko povrnem stroške nočitve? Ali moram za vsako pot posebej napisati potni nalog? Ali ima podjetje lahko službeno vozilo in katere stroške si lahko uveljavljam? Na vsa ta vprašanja boste dobili odgovore na izobraževanju Potni nalogi.

Več informacij

Večja konkurenčnost MSP je prednostna naloga

Prednostna naloga držav članic bo zato v naslednjem razvojnem obdobju povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. Gre za podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih. Evropska unija bi morala v MSP vlagati že zato, ker je teh podjetij v EU velika večina - 99 odstotkov - in so gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialnega vključevanja. Kot so zapisali v poročilu Evropske komisije, so steber evropskega gospodarstva. MSP so zato ključna za okrevanje, saj se v njih ustvarita dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju in zagotavlja stopnja rasti zaposlovanja, ki je dvakrat večja kot v večjih podjetjih.

Mala in srednje velika podjetja potrebujejo pomoč v zvezi z dostopom do finančnih sredstev in kvalificiranih delavcev, ugotavljajo evropski uradniki, poleg tega pa so bolj občutljiva na gospodarske spremembe. Da bodo lahko MSP še naprej konkurenčna na svetovnem trgu, morajo zagotoviti večjo produktivnost ter večjo kakovost in raznolikost izdelkov, storitev in trženja.

Kar 99 odstotkov vseh podjetij v EU sodi med mala in srednja podjetja!

Klikni in deli

Za konkurenčnost MSP do 2020 140 milijard evrov

Kohezijska politika v obdobju 2014-2020 predvideva, da bo še naprej podpirala mala in srednje velika podjetja, in sicer z odpravljanjem težav, ki ovirajo njihov razvoj. Cilj reforme kohezijske politike je zagotoviti, da se obstoječa podpora v obdobju 2014-2020 podvoji tako, da bo znašala približno 140 milijard evrov.

V preteklih letih (2007-2013) so konkurenčnost MSP z naložbami zagotovile naložbe kohezijske politike, in sicer za več kot 73.500 zagonskih podjetij, pri čemer je bilo v EU ustvarjenih več kot 263 tisoč delovnih mest. Da bi MSP postala bolj inovativno, da bi bolje izkoristila IKT in imela dostop do kvalificiranih delavcev ali posodobila delovne procese, je bilo v omenjenem obdobju namenjenih skoraj 70 milijard evrov.

Kako bi večji obseg naložb pomagal MSP?

· Dostop do finančnih sredstev prek nepovratnih posojil, jamstev za posojila, tveganega kapitala itd.,

· boljši dostop do svetovnih trgov in zmanjšajo podjetniško tveganje,

· z novo rastjo - zeleno gospodarstvo, trajnostni turizem ter zdravstvene in socialne storitve, vključno z "gospodarstvom sivolasih" in ustvarjalnimi panogami,

· vlaganje v človeški kapital in organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, usmerjenimi v prakso.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Če boste na pridobivanje nepovratnih sredstev dobro in pravočasno pripravljeni imate večje možnosti, da jih boste dobili. Vabljeni na seminar, kjer izveste vse o nepovratnih sredstvih, od tega, kje javne razpise najti in kako napisati dobro prijavo, do same realizacije.

Več informacij

Zaradi novih poenostavljenih in splošnih pravil in ukrepov Evropska komisija še obljublja, da bodo mala in srednje velika podjetja v obdobju 2014-2020 lažje dostopala do sredstev kohezijske politike. Ta pravila vključujejo:

· spletno poročanje o načinih uporabe skladov,

· jasnejša pravila upravičenosti,

· bolj ciljno usmerjene in manj pogoste revizije za manjše transakcije,

· širše področje uporabe finančnih instrumentov ter poenostavitev ureditve in dostopa do njih.

Vir: Kohezijska politika EU v obdobju 2014-2020

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki evropska komisija gonilna sila kohezijska politika konkurenčnost mala in srednje velika podjetja naložbe rast

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/17/konkurencnost-mala-in-srednja-podjetja-so-gonilo-evrope/