O-STA

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Začasno odstavitev ali odstranitev osebe z delovnega mesta oziroma funkcije zakonsko ureja suspenz pogodbe o zaposlitvi v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Suspenz pogodbe nastane zaradi storjenega kaznivega dejanja. Sama odpoved pogodbe o zaposlitvi pa se lahko sicer nanaša na krivdne, poslovne ali druge razloge.

IZOBRAŽEVANJE

Potni nalogi

Nepravilno izpolnjeni in vodeni potni nalogi predstavljajo dodatno plačilo davka tako za podjetje kot tudi za zaposlenega. Nepravilno napisane in obračunane potne naloge davčni inšpektor z lahkoto odkrije. Pridite na seminar na Dato in o potnih stroških vam bo jasno marikaj več, kot komu drugemu.

Več informacij

Suspenz pogodbe: v katerih primerih?

Delavec začasno preneha opravljati delo oziroma pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca, v naslednjih primerih:

· prestajanja zaporne kazni,

· izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj,

· obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka,

· opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije,

· vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v miru,

· poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite,

· pripora,

· v drugih primerih, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi.

Če prestajate zaporno kazen, ste vpoklicani v vojsko ali policijo, vas doleti suspenz pogodbe o zaposlitvi.

Klikni in deli

Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela.

Nazaj na delo v petih dneh

Delavec se ima pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe. Takrat se tudi preneha suspenz pogodbe o zaposlitvi. Če se delavec v predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena izredna odpoved, suspenz pogodbe traja do začetka učinkovanja izredne odpovedi.

IZOBRAŽEVANJE

Davčne blagajne

Ko društvo organizira zabavo, na kateri prodaja pijačo, za svoje člane pripravi izlet in jim zaračuna stroške zanj ali na stojnici prodaja izdelke svojih članov, mora izstaviti račun in ga od letos tudi davčno potrditi. Že imate davčno blagajno? Jo znate uporabljati? Več o tem vam izdamo na Datinem seminarju!

Več informacij

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki civilna zaščita pogodba o zaposlitvi rezervna sestava policije suspenz pogodbe vojaški stalež zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/18/suspenz-pogodbe-o-zaposlitvi/