O-STA

Od torka velja Zakon o sistemu jamstva za vloge

V veljavo je 12. aprila 2016 stopil Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV). Temeljna cilja zakona sta zaščita vlagateljev in ohranjanje njihovega zaupanja v bančni sistem.

Ena ključnih novosti ZSJV je ustanovitev sklada za jamstvo vlog, v katerega bodo sredstva prispevale banke in iz katerega bodo izplačane zajamčene vloge. Ciljna raven sklada bo določena kot delež skupnega zneska vseh zajamčenih vlog , določila pa jo bo Banka Slovenije.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki, ste seznanjeni z zakonodajo, ki jo ureja vašo dejavnost? Veste, na kaj morate biti še posebej pozorni, da ne zbudite zanimanja pri inšpektorjih?Kaj storiti v primeru, ko ti potrkajo na vaša vrata?

Več informacij

V letošnjem letu je skupno zajamčenih vlog je skupno za 16,2 milijarde evrov, ciljna raven sklada pa mora znašati najmanj 0,8 odstotka vseh zajamčenih vlog. V sklad bodo sredstva vplačevale banke z rednimi letnimi prispevki toliko časa, dokler cilj ne bo dosežen. Ciljno raven določa Banka Slovenije, do 3. julija 2024 pa morajo biti z vplačili bank zagotovljena sredstva v skladu vseh zajamčenih vlog, ki bodo obstajale na tisti dan.

Do zdaj se je sistem jamstva za vloge v Sloveniji financiral z naknadnimi prispevki bank.

Zakon o sistemu jamstva za vloge prinaša tudi možnost uporabe sredstev sklada za namene reševanja in prenehanja bank, kadar se v postopku reševanja ali prenehanja banke ohranja dostop vlagateljev do zajamčenih vlog - kar vključuje zlasti primere, da se zajamčene vloge prenesejo na novo banko in se tako vlagateljem omogoča nadaljnje poslovanje z zajamčeno vlogo.

Zakon o sistemu jamstva za vloge prinaša krajše roke za izplačilo

Znesek, do katerega so zajamčene vloge pri bankah članicah Evropske unije, so po krizi postale poenotene. Najprej do zneska najmanj 50.000 evrov in nato do najmanj 100.000 evrov. Od julija 2014 pa za to področje velja nova direktiva Evropskega parlamenta in sveta o sistemih jamstva za vloge. Ta ohranja jamstvo za vloge do 100.000 evrov, v primerjavi s predhodno ureditvijo pa postopno skrajšuje roke za izplačilo zajamčenih vlog imetnikom iz 20 dni na sedem dni in še povečuje zahteve po informiranju vlagateljev glede jamstva pred sklenitvijo pogodbe v zvezi z vlogo.

Z uveljavitvijo ZSJV se tako razveljavlja določba Zakona o bančništvu (ZBan-1) glede jamstva za vloge.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Nepovratna finančna sredstva so na voljo. Se znate prijaviti na javni razpis? Veste, na kaj morate biti pri prijavi še posebej pozorni? Na našem seminarju boste izvedeli vse trike, kako do uspešne prijave na javni razpis.

Več informacij

Vloga Banke Slovenije

Sistem jamstva za vloge pri nas upravlja Banka Slovenije. Njene naloge so med drugimi tudi zbiranje prispevkov bank v sklad, preverjanje postopkov in ureditve za izplačilo kritja, vodenje ukrepov, ki zagotavljajo vlagateljem ohranitev dostopa do zajamčenih vlog, nadzor članov sistema (to so vse banke in hranilnice s sedežem v Sloveniji ter podružnice bank tretjih držav).

Nova ureditev sistema jamstva za vloge krajša roke za izplačilo zajamčenih vlog iz 20 na 7 dni!

Klikni in deli

Vir: Banka Slovenije

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakebanka slovenije sklad za jamstvo sklad za namene reševanja in prenehanja bank zajamčene vloge zakon o sistemu jamstva za vloge

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/15/od-torka-velja-zakon-o-sistemu-jamstva-za-vloge/