O-STA

Javni pozivi Eko sklada: ugodnejši pogoji posojil in nižje obrestne mere

Od prejšnjega petka dalje so objavljeni javni pozivi Eko sklada za dodeljevanje ugodnih kreditnih sredstev občanom, pravnim osebam in občinam za različne naložbe na področju varstva zraka, vode in ravnanja z odpadki (pozivi 55OB16, 56PO16 in 57LS16). Poleg tega bo po štirih letih zopet objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občinam (40SUB-LS16).

Skupno je na voljo 22 milijonov evrov, pogoji posojil pa so ugodnejši kot lani.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži 'normiranec' in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Zmotno je namreč prepričanje, da vam ni potrebno voditi poslovnih knjig! Pridite na Dato in razložili vam bomo vaše obveznosti.

Več informacij

Javni pozivi Eko sklada

· Javni poziv 55OB16

V okviru javnega poziva bo razpisanih šest milijonov evrov ugodnih kreditov z nižjo obrestno mero kot lani, in sicer trimesečni EURIBOR + 1,3-odstotni fiksni pribitek.Odplačilna doba ostaja 10 let. Občani bodo lahko za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki izpolnjujejo pogoje tako javnega poziva za kreditiranje in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev, kandidirali za pridobitev obeh spodbud Eko sklada.

· Javni poziv 56PO16

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov bo največji poudarek namenil naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z najvišjim deležem kredita do 85 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Za naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z odpadki bo delež kredita lahko znašal do 80 odstotkov priznanih stroškov naložbe, za spodbujanje začetnih naložb, ki presegajo veljavne okoljske standarde, pa bo kredit odobren v višini največ do 75 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Razpisanih bo pet milijonov evrov kreditov po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3-odstotni fiksni pribitkem, ki je glede na lanski javni poziv za 0,2 odstotne točke nižji. Odplačilna doba je do 15 let.

Objavljeni so javni pozivi Eko sklada za dodeljevanje ugodnih kreditov naložb na področju varstva okolja.

Klikni in deli

· Javni poziv 57LS16

Ta poziv je namenjen lokalnim skupnostim in nadaljuje program dodeljevanja kreditov za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in financirajo občine. Gre za naložbe na področju trajnostne mobilnosti, ostali nameni pa vključujejo še naložbe v varstvo voda, kot so izgradnja vodovodnih ali kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in naložbe v ravnanje z odpadki, kot so postavitev sistemov za ravnanje z odpadki ali odstranjevanje nevarnih gradbenih materialov, kot so azbestne strešne kritine in podobno. Razpisanih bo pet milijonov evrov kreditov z obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1-odstotnim fiksnim pribitkom, ki je glede na lanski poziv nižji za 0,8 odstotne točke, in najdaljšo odplačilno dobo 15 let.

· Javni poziv 40SUB-LS16

Temu pozivu bo Eko sklad namenil šest milijonov evrov nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe po določeni izračunani energijski učinkovitosti. Najmanj 50 odstotkov letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Kje lahko najdete aktualne razpise, kako se lotiti priprave besedila prijave na razpis in na kaj morate biti pri tem pozorni? Tisti, ki odločajo o tem, komu bodo sredstva dodeljena, bodo vaše podjetje, vašo poslovno zamisel in druge načrte spoznali samo preko vaše prijave, zato jo morate pripraviti čimbolj kakovostno!

Več informacij

Vir: Eko sklad - javni poziv

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo javni razpisi podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki eko sklad euribor fiksni pribitek javni poziv javni pozivi eko sklada nepovratna sredstva občani občine obrestne mere pogoji za posojilo prave osebe

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/19/javni-pozivi-eko-sklada-ugodnejsi-pogoji-posojil-in-nizje-obrestne-mere/