O-STA

Prispevki od regresa se obračunajo, če znesek presega 70 % plače

Finančna uprava RS (Furs) sporoča, da se delodajalčevi socialni prispevki od regresa obračunajo in plačajo v delu, ki presega znesek 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca.

IZOBRAŽEVANJE

Potni nalogi

Kako se obračuna potne stroške? Kaj so dnevnice? Koliko promila alkohola ima komercialist, ki vozi služben avto, lahko v krvi? Na DATI vam povemo vse!

Več informacij

Prispevki od regresa

Regres se šteje za dohodek iz delovnega razmerja od katerega mora delodajalec obračunat in plačat akontacijo dohodnine. Prispevke za socialno varnost je delodajalec dolžan obračunati in plačati od regresa v delu, ki presega znesek 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust, pišejo s Fursa.

Minimalni regres v zasebnem znaša 790 evrov bruto, kolektivna pogodba pa lahko določa višjega!

Klikni in deli

Pravico delavca do regresa določa delovno pravna zakonodaja, in sicer 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). V skladu z navedeno določbo je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, in sicer do 1. julija tekočega leta, razen v primeru nelikvidnosti delodajalca, ko se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi rok najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Do regresa je delavec upravičen v enakem deležu, kot je upravičen do dopusta, ki je odvisen od časa začetka zaposlitve (spomnimo, če delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve).

Minimalni regres

Minimalni regres v zasebnem sektorju je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2016 to znaša 790,73 evra bruto. Če delavec dela prek kolektivne pogodbe, ta lahko določa višji minimalni regres.

Višini regresa predpisuje Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) in sicer glede na plačilni razred na zadnji dan meseca aprila 2016.

Zneski regresov:

· do vključno 30. plačnega razreda 790 evrov,

· od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696,00 evrov,

· od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450,00 evrov,

· od 51. plačilnega razreda naprej 350 evrov.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj 2016.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki, je inšpektor že potrkal na vaša vrata? Na DATI vam svetujemo, kaj v takem primeru storiti.

Več informacij

Preberite tudi:

· Regresni zahtevek: ko zavarovalnica izstavi račun

· Regres - ob odpovedi ga lahko del zahtevate nazaj

· Letni dopust in regres za letni dopust (1. del)

· Letni dopust in regres za letni dopust (2.del)

· Delodajalci, ne pozabite: obvestilo o odmeri letnega dopusta do 31. marca

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance gospodarstvo podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki furs javni sektor kolektivna pogodba letni dopust minimalni regres pogodba o zaposlitvi prispevki od regresa regres regresni zahtevek

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/28/prispevki-od-regresa/